Canavar ile Dilaver arasında nasıl bir ilişki vardır? - Tarihi Havadis

Canavar ile Dilaver arasında nasıl bir ilişki vardır?

Canavar kelimesi "Can" kökü ile Farsça "getiren/götüren" demek olan "-aver" ekinin birleşmesi ile oluşmuş olup "can-aver yani can-alan" anlamına gelir. Türkçede biraz anlam ve şekil bozulmasıyla yırtıcı,korkunç yaratık anlamında kullanılmaktadır.

Farsça getirmek demek olan "avardan" fiilinden yapılmış sıfat olan -aver ekinin kullanıldığı diğer kelimeler de :
gönül-getiren/alan" anlamında "dil-aver"  (Dil:gönül ve - aver": getiren/alan) ,
savaş getiren (yani savaşçı) anlamında "ceng-aver" olarak sayılabilir.

Dilaver ismi bizim dönemler AFL öğrencilerinde başka çağrışımlar da uyandırır elbette ;-)EmoticonEmoticon