Menderes - Tarihi Havadis

Menderes

Türk tarihinde bir başbakan ve Ege bölgesinde nehir ismi olarak bilinen "menderes" aslında anlam olarak dizi şeklinde peşpeşe gelen kıvrımlar ve büklümlere verilen coğrafi terimdir. Nehirlerin kıvrılarak akması menderesler oluşturur.

Kelime Yunan mitolojisinde Okeanus'un oğullarından biri olan Maiandros'dan (Antik Yunanca: Μαίανδρος) geliyor. İngilizce ve diğer dillere de (Fransızca/Almanca) benzer şekillerde "meander" olarak geçmiş. 

Bilge Umar'a (*) göre kelime Anadolu halklarından Luwi/Pelasgos'ların dilinden gelmekte olup Helen ağzına uydurulmuştur. Ma (Anadolu'daki Ana Tanrıça) --> -adra (Erkeği) yani Ma-Adra (Madra) nın birebir helenleştirilerek Maia-Andros yani Maiandros haline gelmesidir.

Süsleme sanatlarında da mozaik,halı vb. kıvrımlı desenlere "menderes" adı verilmektedir.

B.Umar - Türkiye'deki Tarihsel Adlar , Sayfa:536

Menderes şeklinde bir nehir
Hatay müzesindeki mozaiklerden bir menderes süslemesi örneği (sarı ile çerçeveli) Foto: Cem Aksüt


EmoticonEmoticon