I. DÜNYA SAVAŞI CEPHELERİ 3. KANAL CEPHESİ - Tarihi Havadis

I. DÜNYA SAVAŞI CEPHELERİ 3. KANAL CEPHESİ

     İngilizlerin mühimmat ve malzeme sevkıyatında can damarı olan Süveyş Kanalı savaş sırasında Osmanlı Devletinin öncelikli hedefleri arasındaydı. İngilizlerin, Arap vilayetlerine ilerlemesi ve Hindistan bağlantısının önlenmesi için bu cephede Mısır'ın geri alınması son derece önemliydi.
     Kanala taarruz edebilmek için 200 km. genişliğindeki Sina çölünü aşmak ve kanala ulaşmak gerekiyordu. Osmanlı Devleti 4. Ordu Komutanlığına Bahriye Nazırı Cemal Paşa'yı atadı. Kanal seferi için Cemal Paşa 21 Kasım 1914 tarihinde İstanbul'dan törenle yola çıktı. Cemal Paşa çölü büyük zorluklarla geçmiş ve 2-3 Şubat 1915'de Süveyş Kanalı'na ulaşmıştır. Aynı gece taarruz gerçekleşmiştir.
CEMAL PAŞA
    İngilizlerin 150.000 kişilik kuvvetine karşı 35.000 kişilik bir Türk kuvveti vardı. Kuvvetler şiddetli ateş muharebesine girdilerse de başarılı olunmadı. Cemal Paşa ve birlikleri geri çekildi. Böylece Birinci Kanal Harekatı başarısızlıkla sonuçlandı.
    İngilizler 5 Haziran 1916'da Şerif Hüseyin isyanını başlattı. Bunun üzerine Türk ordusunun bir kısmı hicaz bölgesine sevk edildi. 16 Temmuz 1916'da Türk ordusu Alman Albay Von Kress komutasında harekete geçti ama İkinci Kanal Harekatında da Türk ordusu büyük kayıplar verip çekilmek zorunda kaldı. Türkler 4 bin, İngilizler ise 1130 zayiat vermiştir. Bu sonuç Mısır'ın tamamen kaybedildiği ve bu cephenin başarılı olmadığı anlamına geliyordur. Karşı harekat için Suriye ve Filistin Cephesi açılmıştır.
ALBAY VON KRESS