İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Güncel Konular - Tarihi Havadis

İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Güncel Konular
İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Güncel Konular

1. Hafta Giriş (İKY’deki güncel konu ve yaklaşımların ortaya çıkma
nedenleri, İKY ile ilişkisi, amaç ve önem)

2. Hafta İKY Fonksiyonları Bazında Güncel Konular

3. Hafta İKY’nin Davranışsal Boyutu-1 (Motivasyon, Çalışan Bağlılığı, İş
Tatmini, Psikolojik Sözleşme)

4. Hafta İKY’nin Davranışsal Boyutu-2 (Psikolojik Sermaye, İşten
Ayrılma Niyeti,


EmoticonEmoticon