KİTAP TANITIMI ( KURULUŞ VE İMPARATORLUK SÜRECİNDE OSMANLI / HALİL İNALCIK) - Tarihi Havadis

KİTAP TANITIMI ( KURULUŞ VE İMPARATORLUK SÜRECİNDE OSMANLI / HALİL İNALCIK)

YAZAR: HALİL İNALCIK

SAYFA SAYISI: 304

YAYINEVİ: TİMAŞ YAYINLARI

   Osmanlı Devletinin tarihini en iyi anlatan yazarlardan biri olan Halil İnalcık'ın bu kitabı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Türk tarihinden başlayarak Osmanlıların Trakya'da yerleşmesini ve Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı konularına değiniyor. İkinci bölüm Avrupalı devletlerin Osmanlı ile ilişkisini anlatıyor. Son bölüm ise Türkoloji ve Modern Türk Tarihçiliği konuları üzerinde duruyor.
 
ARKA KAPAK YAZISI (TANITIM BÜLTENİ) 

Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek tarihini Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kaleminden okuyun. Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı'nın devlet politikası, diplomatik ilişkileri ve Avrupa'ya karşı verdiği savaşların detayları... Bir Osmanlı Padişahı nasıl yetişir, ne gibi özelliklere sahiptir ve kendini nasıl geliştirir, yönetim biçimini nasıl belirler, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın yönetim anlayışı nasıldır... Avrupa Türklerden neden korkuyordu, "Türk korkusu"nun temelleri nelerdir… Türkler Avrupa'yı nasıl fethettiler, yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık okurları için yıllarca araştırdı ve yazdı... 60 yılın ürünü olan bu eser Osmanlı hakkında yeni bilgiler veriyor…
Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kişiliğini kaybetmiş bireye benzer. Osmanlı tarihi, Türk tarihinin görkemli bir dönemidir. Avrasya imparatorluklarına kadar inen bir tarihî gelişimin son halkasıdır. Avrasya'da Çin ve Hint medeniyetleriyle alışverişte bulunmuş atalarımızın nihayetinde İslâm medeniyeti içinde oluşturduğu yüce bir devlet ve kültür kompleksidir. Bu kitapta okurlar; Kuruluş ve İmparatorluk Devrinde Osmanlı, İslâmlaşma, Osmanlı padişahları, ordu sistemi ve imparatorluktan Cumhuriyet'e geçiş dönemine dair başlıkların yanında, 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler dengesinde büyük bir devlet olarak oynadığı rol üzerinde detaylı bilgi bulacaklardır.
Prof. Dr. Halil İnalcık
Köprülü ve Barkan zamanın büyük âlimiydiler, Halil İnalcık tüm zamanların büyük âlimi…
Bernard Lewis
Harvard'da onuruna düzenlenen sempozyumda söylenen şu söz bence de çok doğrudur: "Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı tarihinde hiçbir şey kalmaz."
Mark L. Stein


EmoticonEmoticon