Kitapseverler Salı ve Cumartesi günleri Gezegen Sahaf müzayedesindeler - Tarihi Havadis

Kitapseverler Salı ve Cumartesi günleri Gezegen Sahaf müzayedesindelerBir müddet ayrılıktan sonra yuvama, Gezegen Sahaf'a döndüm çok şükür.

Salı akşamları 18.00 - 21.30'da ve Cumartesi günleri 14.00 - 17.00'da yaptığımız müzayedeler iki farklı konseptte gerçekleşmekte.

Salı akşamları beş yüzden fazla eseri, fiyatları yüzlerce Lira olsa bile, BİR LİRA'dan çıkarıyoruz açık arttırmamıza.

Cumartesi günleri ise daha elit eserlerle çıkıyoruz hâzirunun karşısına.

Bütün kitap dostları etkinliklerimize davetlidir; unutmayınız ki olmadığınızda sizin kadar eksiğiz. Lütfen bizi kendinizden mahrum etmeyiniz ve bizi itmam ediniz efendim, 

...ve bilesiniz ki beklenenlerdensiniz.....

Bundan önce yaptığım müzayedelerle ilgili bilgileriiçeren eski bir yazımı tekrar paylaşıyorum:


'Ne güzel söylemiş eskiler 'bidayeti olanın nihayeti de vardır' diyerek....
Evet, gerçekten % 100 doğru bir argüman bu; başlangıcı olan her şey bir gün illâ biter...

2015 Ocak - 2017 19 Kasım döneminde, kabaca üç yılda, Tophane'de 150 kadar kitap müzayedesi ve kitabiyat sohbeti yaptım.


Bundan böyle Cumartesileri ya değerli meslektaşım Mustafa Ekber ve www.peyci.com'la birlikte ( bknz. https://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2017/12/28-aralk-muzayedesi-kitapseverler-icin.html?view=magazine ), ya da Üsküdar'da Nâ-dide Cafe'de www.kitapyurdu.com'la (bknz. https://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2017/12/16-aralk-uskudar-na-dide-cafe-kitap.html?view=magazine ) kitap müzayedeleri ve kitabiyat sohbetleri yapacağız.Pazar günleri ise değerli dostum Sedat Yardımcı ve Gezegen Sahaf ailesiyle işbirliği yapmak plânlarımız var.


Önümüzdeki süreçte ilk kitap müzayedemi ve kitabiyat sohbetimi (kültür performansı olarak da okunabilir) ise 13 Ocak Cumartesi, 15.00 - 18.00 saatleri arasında Üsküdar Nâ-dide Cafe'de yapacağım; mezkûr etkinliğe bütün kitapseverler davetlidir efendim.


Şimdi sıra bir gönül borcunun itâsına geldi, hadi yapayım onu da:


Tophane'de 3 yıl boyunca hemen her pazar gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katkı veren herkese candan teşekkür ederim.


Tophane'de yaptığımız etkinlikler hakkında yazdığım aşağıdaki tanıtım yazısı da böylece, artık sektör tarihinin bir parçası olurken, yanı sıra da, söz konusu faaliyete omuz vermiş kişilerinin anılarında kendisine yer bulacaktır.


19 Kasım 2017'de fiilen, an itibarıyla ise fikren ve ruhen ve de bütünüyle biten Tophane'deki müzayedelerim işte böyle bir şeydi:


'Her Pazar olduğu gibi bugün de Tophane, Beyoğlu'nda kitapseverlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir kültürel faaliyet var.


Şimdiye kadar söz konusu etkinliğe katılmamış kitap dostlarından gelmesi olası 'nedir bu faaliyetin ayrıntıları, biraz bilgi verir misin?' sorusunun cevabı şudur muhterem kârim:


Her Pazar 14.00 - 20.30 (bazen 21.30) saatleri arasında Tophane, Boğazkesen Caddesi, Tayfun Pasajı, no: 43/6'daki Dersaadet Müzayedecilik salonunda, kitap müzayedesi ve kültür performansı yapıyorum. Diğer bir deyişle, söz konusu kültürel faaliyetin moderatörlüğünü ve münadiliğini, okumakta olduğunuz satırların hakir müellifi olan bendeniz deruhte etmeye çalışmatayım a cânım efendim.
Mezkûr faaliyetlerin muhteviyatına dair tafsilatlı izahatı paylaşmadan evvel, söz konusu etkinliğin gerçekleştirildiği Dersaadet Müzayedeciliğin adresini veriyorum:

Boğazkesen Caddesi, Tayfun Pasajı, No. 43/6, Tophane, Beyoğlu (https://www.facebook.com/pages/Dersaadet-M%C3%BCzayede/913955498626497?fref=ts).


Kitap müzayedesinin yanı sıra gerçekleştirdiğim kültür performansım, tahmin edilebileceği üzere, ağırlıklı olarak kitabiyat muhabbeti temelinde şekilleniyor.


Pazar günleri yaptığımız mezkûr etkinliğin en uzunu 7.5 saat sürmesine karşın, ortalama olarak 6  saatte tamamlıyorum onu. Pazar ve Salı peformanslarım sırasında sadece kitaplardan bahsetmiyorum hiç kuşkusuz. 


Müzayedesini yaptığım kitaplarla olan ilişkileri bağlamında edebiyat, resim, heykel, mimari, çizgi roman, animasyon, karikatür, fotoğraf, sinema, medeniyet tarihi, uluslararası politika, kozmoloji, teorik fizik, partiküler fizik, kuvantum fiziği, genel ve özel rölativite teorileri, insanlık tarihi, bilgi teorisi ve bilim felsefesi, felsefenin çeşitli ekolleri, mantık, matematik, sayılar teorisi, sonsuzluk ve hiçlik başta olmak üzere metafizik antiteler, komplo teorileri, ekonomi, virtual reality, iletişim, teknoloji, kadın - erkek ilişkileri, aidiyet duygusu ve kimlikler, psikoloji, ahlâk - moral - etik, teoloji, dil felsefesi, kurmaca - realite ilişkisi, kişisel gelişim, moleküler biyoloji, robotik, zamanda yolculuk, paralel evrenler ve daha bir çok disipline, konuya, olguya, olaya ve sürece dair paylaşımlarım oluyor. 


Münadiliğini yaptığım söz konusu kültür aktivitesine aslında mübadele demek de mümkün. Zirâ, katılımcılarımızın önemlice bir kısmı hem kitap alıyor ve hem de kitaplarını müzayede değerlendiriyorlar. Tedarikçiler içerisinde birisi var ki, o, kelimenin tam manasıyla gerçek bir fenomen ve yaşayan bir efsane. Tanıyanların 'Şişman Mehmet', ya da kısaca 'Şişman' dedikleri Mehmet Çelik'ten bahsediyorum. İstanbul'un, yalılarından çöplüklerine kadar, hemen her yerinden temin ettiği nadir ve değerli kitaplarla önemli ve enteresan efemeraları kültür dünyasına yeniden kazandıran Şişman Mehmet, getirdiği sıra dışı malzemelerin bir kısmını, kendisine özgü canlı, heyecanlı, mizahi bir showla bizzat kendisi müzayede etmekte. Bu sayede hem müzayedelerimizin kalitesinin yükselmesine, hem de katılımcılarına zevkli, hoş, egantrik anlar yaşamasına ve hem de hepimizin yeni deneyimler yaşayarak bir sürü şey öğrenmemize vesile teşkil ediyor.


'Kartpostallarla süreli yayınların (dergi, gazete, vb.) efendisi' Gazanfer İbar üstad müzayedelerimize (özellikle de Pazar günleri yaptıklarımıza) değer katanlar arasında, hiç kuşkusuz, başta gelen simalardandır. Araştırmacı yazar, popüler tarih araştırmacısı ve koleksiyoner Gazanfer İbar, kendi koleksiyonundan getirdiği çeşitli dillerdeki ve ama en çok da Osmanlı Türkçesi ve Arap alfabesiyle yazılmış olan efemera, kitap ve süreli yayınları bizzat müzayede ederek, bilgilerimizin sınırlarının genişlemesine hizmet etmekte. Üstelik de bunu yaparken o, hem de benim ve Şişman Memed'in öforik ve hiper aktif tarzından milyonlarca ışık yılı uzakta olan bir tarzın; dingin, sakin, adeta Nirvana'ya ermiş bir Budha'nın üslûbu kıvamındaki sunumuyla katılımcıları farklı bir evrenin ufuklarında dolaştırmakta.


Anlayacağınız, müzayedemizde sunum yapan (aralarında benim de olduğum) üç münadi, farklı anlayışlardaki ve boyutlardaki varoluş düzlemlerinden seslenerek, etkinliğimizin 'benzerleri' arasında BENZERSİZ bir konuma oturmasına yol açmaktalar.


Gazanfer İbar ve Şişman'dan (Memet) bahsedip de, bahse konu etkinliğe değer katan bir başka önemli kültür insanını, Alican Sekmeç dostumu es geçmek hem mezkûr performansın ruhuna ve hem de okunulan satırların ele aldığı mevzuyu bütünlüklü olarak ihata etme istidadına suikast anlamına gelirdi. 


Evet, Pazar ve Salı günleri Tophane'de yaptığım performansın temel direklerinden, vazgeçilmezlerinden ve olmaz olmazlarından (sine qua non)  birisi de hiç kuşku yok ki, Alican Sekmeç'tir. Sinema, tiyatro ve gösteri sanatları tarihçisi, araştırmacı yazar, koleksiyoner Alican Sekmeç, meraklısının huzuruna çıkaracağım eserlerin balotajını 

(katılımcılarımızın huzuruna çıkarılacakları sıralamayı) mükemmelen yaparak; hâziruna tanıttığım kitap, dergi, gazete, ya da efemeranın (içerik, yazar, çizer, görseller, formel hususlar, ıslak imza içermesi gibi) öne çıkan önemli nitelikleri konusunda yerinde ve çok faydalı katkılar sunarak hem sürece, yukarıda da işaret ettiğim üzere, değer katmakta ve hem işimi olağanüstü derecede kolaylaştırmaktadır.


Müzayede öncesi kitapların klase edilmesine ve balotajına  katkı veren, müzayede sırasında ise kayıtları titizlikle ve neredeyse 0 (sıfır) hatayla tutarak etkinliğimizin başarıyla muhasebeleştirilmesini sağlayan Zergün Erdağlı'nın; kitap vs. malzemenin temininde ve temin edilen eserlerin müesseseye getirilmesinde, gelen eserlerin fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılmasında, müzayede sırasında salonun sevk ve idaresinde ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesinde çok önemli fonksiyonlar icra eden 8aynı zamanda da müessesenin yeni işletmecisi) Burak Bilgiç'in; gerçekleştirdiğimiz müzayedelerin neredeyse hemen her aşamasında, adeta bir joker misali, devreye girerek kolaylaştırıcı (facilitator) işlevi gören müessesemizin emekçisi İrfan Çehreli'nin benzersiz katkıları sayesindedir şu anda piyasada etkinliğimiz hakkında konuşulan onca olumlu şey. 


Şimdi gelin biraz da bu benzersiz kültür fenomeninin tarihsel arka plânına bakalım kısaca... 


Aslına bakarsanız, Tophane'de yaptığım bu işin 2009 sonu ve 2010 başına kadar uzanan bir tarihsel arka plânı var. Bahse konu alana dair son 7 yılda biriktirdiğim tecrübeler zemininde inşa ettiğim müktesebatımın, halihazırda yürüttüğüm güncel pratiklerimi belirlemesi ve onları günden güne geliştirmesi beklenirdi. Müzayedeme katılan kitapperestlere bakılacak olursa, nitekim öyle de oldu. Diğer bir deyişle, Tophane'de hayata geçirdiğim kitap müzayedesi performanslarım, mezkûr süreçte gerçekleştirdiğim benzer etkinlikler içinde, işin kültür showu kısmına en fazla ağırlık verdiğim etkinlikler olarak öne çıkıyorlar denilebilir.


Lâfın tam da burasında, bahse konu etkinliğin içeriğinin zenginleştirilmesi, formatının renklendirilmesi ve üslûbunun çeşitlendirilmesi gibi konularda sizden yardım istiyorum. 


Sadece kitabiyat sektörünün değil, genel olarak kültür ve sanat marketinin küresel parametrelerini ve seyrini yakından izleyen dostların değerlendirme ve tespitlerine bakılacak olursa, Tophane'de yaptığım iş, sadece İstanbul'da ya da Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da benzeri olmayan bir performans. Bu yüzden de, benim, benzeri faaliyetleri incelemek ve kendiminkiyle mukayese ederek yaptıklarımı zenginleştirmek ve geliştirmek, bu suretle de bu yoldan performansımı ileriye taşımak gibi bir şansım yok ne yazık ki. 


İşte sizler tam da burada devreye giriyorsunuz değerli kitap dostları. Şayet sizde, dünyanın herhangi bir yerinde yapılmış ya da yapılmakta olan benzeri bir etkinliğin bilgisi, tecrübesi, görseli, metni varsa, lütfen onları paylaşın benimle, olmaz mı?


Paylaşın ki, performansımı onların ışığında yenileyebileyim, zenginleştirebileyim, derinleştirebileyim; geliştirerek daha ilginç ve daha da benzersiz bir hale getirebileyim.


Bana bu merkezde katkı yapacaklara peşinen ve candan teşekkür ediyorum. 


Evet değerli kitapseverler; 'benchmarking (karşılaştırma, mukayese)' yapabilmeme imkân tanıyacak bu hayati önemdeki talebimi paylaştıktan ve gerçekleştirdiğim (izleyenlere göre bir benzeri olmayan) bu performans hakkında ayrıntılı bilgi verdikten sonra, gelin işin bir de magazinel ve görsel yanına kısaca bakıverelim: 


http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2016/01/sekilden-sekile-girerken-ben.html


Her Pazar ve Salı olduğu gibi bu gün de, ilgilendiği kitapları çok uygun bedellerle edinmek; yanı sıra da (şu anda, yukarıda açıkladığım üzere, bende olan bilgilere göre) dünyanın yegâne (biricik) düzenli (haftalık) kitabiyat, kültür ve sanat performansının katılımcısı ve parçası olarak değerlendirmek isteyen; diğer bir deyişle, 'okumadan, arşiv oluşturmadan, paylaşmadan, hele de muhabbetsiz yapamam!' diyen kitap dostları için adres ve zaman bilgilerini yukarıdaki paylaştığım kültürel etkinlik, kelimenin hakiki manasıyla, biçilmiş kaftandır.

Ha, bu arada, unutmadan eklemeliyim ki değerli dostlar; bu müzayede ve muhabbet, bünyesinden 'cosmic code' başlıklı bir kültür talk show serisini çıkarmayı becermiş bir performanstır: 

1***http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2016/01/ziyaver-sencan-cosmic-code-talk-show-23.html.
2***http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2016/01/cocmic-code-2-elmann-kadnn-101in.html
3***http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2016/02/cosmic-code-3-final-episode-aklmz-alan_24.html

Pazar ve Salı günleri yukarıda bahsedilen saatler arasında birlikte olabilmek ümidiyle değerli kitapseverler (i), (ii), (iii), (iv), (v).


dipnotlar:

(i): İkincisini 18 Haziran 2016'da yaptığımız; takip edenleri ise Eylül 2016'dan itibaren yapmayı plânladığımız 'Bayram Koç Nadir, ilk baskı ve imzalı eserler müzayedesi'nin ilkini 30 Nisan 2016, Cumartesi günü gerçekleştirdik. Bu satırların yazarının da münadiliğini ve moderatörlüğünü yaptığı ve kitap dostlarının yoğun alâkaları ve teveccühleri sayesinde çok başarılı geçen ilkinden aldığımız hız, cesaret ve motivasyonla gelenekselleştirmeyi düşündüğümüz 'Üsküdar Buluşmaları'nın 30 Nisan ayağında meraklısının huzuruna çıkan eserlerin sıralı tam listesi için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2016/04/30-nisan-2016-bayram-koc-kitap.html

Yukarıdaki etkinliğin Facebook'ta paylaşıla görselleri için bknz.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=207974546254263&set=a.207973256254392.1073741829.100011251577330&type=3&theater
(ii): 2 Ocak 2016 tarihine kadar parçası olduğum, bu tarihten sonra ise (oğluşumla daha fazla ilgilenebilmek ve Beyoğlu'ndaki bir mekânda yapacağım talk show'uma hazırlanabilmek adına, fevkalâde dostane bir şekilde ve karşılıklı olarak helalleşerek, epeyce de üzülerek) ayrılmak zorunda kaldığım bir diğer kitap müzayedesi ve kültür performansı her Cumartesi 14.00 - 18.30 saatleri arasında, Galatasaray, Aslıhan Sahaflar çarşısındaki Gezegen Sahaf'ta gerçekleştirilmekte. Bu etkinliği mekânın sahipleri Sedat Yardımcı ve Kerime Yardımcı ile birlikte hayata geçiriyorduk. Ayrıntılı bilgi için bknz. 
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2015/11/14-kasm-2015-kitap-muzayedesi-ve.html 
(iii): Blogumda, (an itibarıyla) toplamda en çok okunan 4'üncü yazı, artık bitmiş olan benzer bir etkinliğe, Hazopulo Pasajı'nda yaptığım kitap müzayedesi ve kültür performansına referans vermektedir:
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2012/11/10-kasm-2012-cumartesi-beyoglunda.html
(iv): Konuyla ilgili diğer bloglarımdan bazıları:
a - İstanbuk Müzayede'nin satışa sunduğu Enver Paşa Hazinesi için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2015/04/enver-pasa-ozel-muzayedesi.html
b - Dünyanın en pahalıya satılmış 30 kitabı için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2015/06/dunyann-en-pahal-30-kitab-most.html
c - Türkiye ve dünyadaki müzayede sektörü hakkında kapsamlı bir etüt için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/12/memleketimizden-muzayede-manzaralar.html
d - Türkiye'deki müzayede atmosferi ve bazı müzayede pratikleri hakkında bir analiz için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/11/muzayedeye-gidiyorum-donunce.html
e - İstanbul Müzayede'nin düzenlediği çok önemli bir müzayede için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/11/istanbul-muzayedenin-30-kasm-2014de.html
f - Denizler Kitapevi'nin 1001 Güzel Kitap Müzayedesi için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2014/11/denizler-kitapevinin-1001-guzel-kitap.html
g - Dünyanın en pahalı resimleri için bnz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2015/05/mona-lisa-ve-dunyann-en-pahalya-satlan.html
h - Bayram Koç / Kırkambar Sahaf ile birlikte gerçekleştirdiğimiz müzayedeler için bknz.
***http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2016/04/30-nisan-2016-bayram-koc-kitap.html
***http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2016/06/18-haziran-bayram-koc-krkambar-sahaf.html
(v): 16 Aralık 2015  tarihinde başlayıp  iki  kez gerçekleştirdikten sonra ayrıldığım bir diğer kitap müzayedesi ve kültür muhabbeti / performansı için bknz.
http://ziyaversencan.blogspot.com.tr/2015/12/besiktasn-da-artk-kitap-muzayedesi-ve.html
(vi): Tophane etkinliklerinin bir diğer veçhesi için bknz. 
https://ziyaversencan.blogspot.com.tr/search?q=insan+okur'