KIZILDERİLİLER VE KÖLELER - Tarihi Havadis

KIZILDERİLİLER VE KÖLELER

     Kuzey Amerika'nın Avrupalılar tarafından kolonileştirilmesi Kızılderililerin sonu oldu. Avrupalılar geldikçe Kızılderililer, batıya doğru sürüldüler. Avrupalılardan değişik hastalıklara yakalanan Kızılderililerin çoğu öldü. 17. yüzyılda Vampanoag Savaşı ve Fransız-İroquoi Savaşları çok sayıda Kızılderili öldürüldü.
    1763 yazında Kızılderili kabileleri, Ottovaların reisi Pontiac'ın önderliğinde İngilizlere karşı birlik oluşturdular ancak başarılı olamadılar. Amerikalılar 17. yüzyılın ilk yarısında Kızılderilere karşı kolonicilerin benimsediği politika benimsendi. Ne var ki, çatışmalar Avrupalıların acımasız zaferleriyle sonuçlandı.
   Koloni toplumunun kölelere uyguladığı şiddet ve baskı güneyde daha belirgindi. 1680'de sayıları 7.000 olan Zenciler, 1780'de 600.000'e ulaşmıştı. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun beşte birini oluşturuyordu. Köle tüccarları, Gine'ye götürdükleri mallar karşılığında zenci köle alıyorlardı. Amerika bu köleleri satıp yerlerine şeker ve tütün alıp, Avrupa'ya satıyordu.
   Köle olarak Amerika'ya götürülen Zenciler hem ekonomik olarak sömürüldü hem de Avrupalıların ırkçı yaklaşımlarıyla Kızılderililer gibi koloni toplumlarınca dışlandılar. 1780'lere kadar köle ticareti doğal ekonomik faaliyet olarak görüldü. 1787'de Londra'da Köle Ticaretinin Kaldırılması Derneği kuruldu. 1791'de Fransa egemenliğinde olan Haiti'de köleler ayaklandı ve 1804'te Haiti bağımsızlığını ilan etti.
   1833'de kölelik İngiliz İmparatorluğunda yasadışı ilan edildi. 1848'de Fransa kolonilerinde köleliği kaldırdı. 1888'de Brezilya, Amerika kıtasında köleliğin kaldırıldığı son ülke oldu. Ancak Dünyanın pek çok yerinde uygulanmaya devam etti.


EmoticonEmoticon