Öğrencinin Sınıf İçi Performansını Ölçme, Değerlendirme Kriterleri ve Rubrik - Tarihi Havadis

Öğrencinin Sınıf İçi Performansını Ölçme, Değerlendirme Kriterleri ve Rubrik

Dilara Kahyaoğlu
2006

Önemli: Aşağıya uygulamaya ve dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin notlar da yazdım. Lütfen onlara da bkz.

A- Öğrencilerin grup ve sınıf çalışması sırasındaki bireysel etkinliklerinin değerlendirilmesi 
(40 puan)

Beklenir/Kriter
İyi
Orta
Yetersiz


Konuşma- Tartışma
Her zaman söz alır, konuşur, canlıdır, fikir üretir, yaratıcıdır, argüman üreterek tartışır.

Ara sıra söz alır. Zaman zaman konsantrasyonu kaybolur. Canlı olduğu anlarda fikir üretir. Argümanla yanıt vermeyi ara sıra ihmal eder.
Nadiren söz alır. Çoğu zaman başka şeylerle ilgilenir. Sık sık uyarı vermek gerekir. Argümanla yanıt vermeyi çok sık ihmal eder. Kendi doğrularını ileri sürer, kabul ettirmeye çalışır.

*Notlara bkz.

Dinleme
Etkin dinler, beden dili dinler, fikir üretmek için dinler, canlıdır. İleri sürülen argümanların farkındadır.
Dinleme anında zaman zaman konsantrasyonu kaybolur, ileri sürülen argümanlara ara sıra dikkat etmez.
Dinleme anında çok sık olarak konsantrasyonu kaybolur, ileri sürülen argümanlara çoğu zaman dikkat etmez.

*Notlara bkz.


İşbirliği
Birlikte çalışır, canlıdır, zevk alır, malzemelerini paylaşır, destek verir, destek alır, Arkadaşlarının ve öğretmeninin uyarılarını dikkate alır.
Canlı olduğu anlarda işbirliğinden zevk alır. Ara sıra destek alır ve verir. Arkadaşlarının ve öğretmeninin uyarılarını zaman zaman ihmal eder.
Nadiren işbirliği içinde çalışmaktan zevk alır. Nadiren destek alır ve verir. Arkadaşlarının ve öğretmeninin uyarılarını sık sık ihmal eder.

*Notlara bkz.

Sorumluluk


Görev alır, gönüllü olur, işini zamanında ve istenilen şekilde yapar, sonuçlandırır.
Ara sıra gönüllü olur. İşi zamanında ve istenilen nitelikte yapmayabilir. Uyarı vermek gerekebilir.

Nadiren gönüllü olur. Görev almak istemez. Aldığında ise, işi zamanında ve istenilen nitelikte yapması için çok sık uyarmak gerekir.

*Notlara bkz. Demokratik İlkeler
   Söz kesmez, ayrımcılık yapmaz, küçümseyici ve aşağılayıcı ifadeler kullanmaz. Eşit davranır, adildir. Kendi hakkını da başkasının haklarını bilir, korur. Bunlara uygun davranmaya her zaman dikkat eder.
Zaman zaman söz kesebilir. Küçümseyici ve aşağılayıcı ifadelere başvurabilir. Kendi haklarının bilir ama karşısındakinin de aynı haklara sahip olduğunu unutabilir. Uyarıları alır. Özür diler.
Çoğu zaman söz keser. Küçümseyici ve aşağılayıcı ifadelere başvurabilir. Ayrımcı ifadeler kullanabilir. Kendi haklarını bilir ama karşısındakinin de aynı haklara sahip olduğunu çok sık unutur. Uyarılara direnç gösterebilir.

*Notlara bkz.B- Öğrencilerin günlük proje ve ödev sorumluluklarındaki etkinliklerinin değerlendirilmesi 
(40 puan)
Beklenir/Kriter
İyi
Orta                                               
Yetersiz


Zamana uyma
Verilen süreye uyar. Ödevini zamanında bitirir, zamanında teslim eder, sunar.
Verilen süreye zaman zaman uymaz.  Ödevini zamanında bitirmesi ve teslim etmesi, sunması için bir-iki kere uyarı vermek gerekir.
Verilen süreye çoğu zaman uymaz.  Ödevini zamanında bitirmesi ve teslim etmesi,  sunması için ikiden çok uyarı vermek gerekir.

*Notlara bkz.


Araştırma ve araştırma kuralları
Araştırma kurallarına ve yönergelere uygun olarak çalışmasını yapar. Cümleler kendi ifadesidir. Aynen aldıklarının referansını verir.  Yararlandığı kaynakları gösterir.
Araştırma kurallarına ve yönergelere uygun olarak çalışmayı zaman zaman ihmal eder. Cümleler çoğu zaman kendi ifadesidir. Aynen aldıklarının referansını vermeyi zaman zaman unutur.   Yararlandığı kaynakları gösterir.


Araştırma kurallarına ve yönergelere uygun olarak çalışmaz. Cümleler çoğu zaman kendi ifadesi değildir. Aynen alıntıladıklarının referansını vermeyi unutur.   Yararlandığı kaynakları da zaman zaman göstermez.

*Notlara bkz.

Sunum /İfade Etme
Yönergelere ve beklentilere uygun olarak sunumunu yapar, İfadeler kendi ifadesidir, ezber değildir, anlamlı bilgilerdir. Belli bir planı vardır. İzleyenlere kendini dinlettirir. Sorulara uygun yanıtlar verir. Dinleyenlerle iletişim kurar, göz temasını kaybetmez.
Sesinin yüksekliği ortama uygun olarak ayarlanmıştır. Vurgulara dikkat ederek konuşur. Sunum sırasında bedenini ve mimiklerini uygun biçimde kullanmayı bilir.
Yönergelere ve beklentilere uygun olarak sunum yapmayı zaman zaman yapamaz. İfadeler kendi ifadesidir, fakat bir kısmı anlamlı bilgiler değildir. Anlaşılmamış ve içselleştirilmemiştir. Sunum planı karışıktır. İzleyenler bazı anlarda onu takip etmekte zorlanır. Sorulara çoğu zaman uygun yanıtlar verir. Göz temasını zaman zaman kaybeder. Sesini ayarlayamaz. Vurguları ihmal eder.
Yönergelere ve beklentilere uygun olarak sunum yapamaz. İfadeleri çoğu zaman kendine ait olmadığı için sundukları anlamlı bilgiler değildir. Sunum planı çok karışıktır. İzleyenler onu takip etmekte, anlamakta zorlanır. Sorulara çoğu zaman uygun yanıtlar veremez. Göz temasını çoğu zaman kaybeder.
Sesine ve beden diline dikkat etmez. Monotondur, tekleyerek konuşur.

*Notlara bkz.

Yaratıcılık/Özgünlük


Çalışmaları orijinaldir. Üzerinde düşünülmüş, emek harcanmış, kaynaklardan birebir alınmamış, özgün denilebilecek güçte islerdir.
Çalışmaları orijinal değildir ama kaynaklardan birebir alınmamıştır. Kaynaklardan yapılmış iyi bir özettir.
Çalışmaları orijinal değildir. Kaynaklardan aynen alıntılanıp (belki kısaltarak) yazılmıştır.

*Notlara bkz.


Akademik İçerik
Türkçe yazım kurallarına dikkat edilerek, temiz, düzenli bir şekilde yazılmıştır. Anlatım bozukluğu yoktur. Fikirsel bir bütünlük vardır. Neden sonuç ilişkileri kurulmuştur.  Amaca ve yönergelere nitelik olarak uygundur.
Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmekle birlikte bazı hatalar göze çarpmaktadır.
Temiz, düzenli bir şekilde yazılmıştır. Az miktarda anlatım bozukluğu vardır. Fikirsel bütünlük açısından netlik yoktur, karışıktır. Neden sonuç ilişkilerinde zaman zaman hata yapılmıştır.  Amaca ve yönergelere nitelik açısından tam olarak uyulmamıştır.
Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmemiştir.
Temiz, düzenli bir şekilde yazılmamıştır. Çok miktarda anlatım bozukluğu vardır. Fikirsel bütünlük açısından çok karışıktır. Neden sonuç ilişkileri kurulmamıştır.  Amaca ve yönergelere nitelik açısından uyulmamıştır.

*Notlara bkz.


C. Okul İlke ve Değerlerine Uyum… 20 puan

Örneğin: Öğrencinin derse devamı, materyallerini eksiksiz getirmesi ve derse zamanında gelmesi beklenir. 


Notlarım
* Eğer öğrenci karakter olarak çekingen ve sınıf önünde konuşmaktan rahatsız oluyorsa (vb.) bu durum kesinlikle dikkate alınmalıdır. Sunum yapmayabilir, sadece öğretmene yapabilir, küçük grup önünde yapabilir, ona başka bir rubrik hazırlanabilir ya da bu rubrikteki bazı kriterler dikkate alınmaz, puanlar yeniden dağıtılır. Öğrencilerin burada belirtilen türden bireysel farklılıklarını dikkate almak ve onu desteklemek gerekir. Aksi durumda öğrenci kaybedilir.

** Desteklenmesi gereken bir öğrenci olup olmadığı iyi bilinmelidir. Eğer öyleyse öğrenciye ayrıca açıklama yapmak, yanına gitmek, soru sorarak dikkatini çekmek vb. gerekebilir.

***Çok sayıda farklı öğrenen öğrencim oldu. Bunlardan iki tanesini net olarak diğerlerinden ayırıyorum. İkisi de sınıfta ders dinlerken çizim yapıyordu. Lise öğrencisi olan harika resimler çiziyordu, olağanüstüydü. Bir iki denedim, anladım ki dersle ilgileniyordu, sorun yoktu ama katılmıyordu. Sınavlarda da başarılıydı. Böyle öğreniyordu. 
Diğer öğrencim küçüktü, canavar resimleri çiziyordu ve dinlemiyordu. Onunla bir anlaşma yaptık, konuşulanları dinleyecek onları çizmeye çalışacaktı. O da öyle yaptı her ders sonunda çizdiklerini getirip açıklamalar yapardı, ben de düşüncelerimi söylerdim. Bence ikimiz de başarılıydık. 

Kaynak göstermeden kullanılamaz