PASİNLER SAVAŞI 1048 - Tarihi Havadis

PASİNLER SAVAŞI 1048

    Bizans kuvvetleri tarafından Zap suyu civarında pek çok askeri ile birlikte şehit olan Hasan, Tuğrul Bey'in çok değer verdiği akrabasıydı. Tuğrul Bey bu olay üzerine intikam almak için Bizans'a karşı sefer hazırlıklarını başlattı.  Tuğrul Bey Azerbaycan Valisi olarak tayin ettiği kardeşi İbrahim Yınal'ı Anadolu seferine tayin etti. Onunla birlikte Kutalmış'ı da bu sefere tayin etti.

    İbrahim Yınal büyük bir ordu ile ( Bizasn kaynaklarına göre 100.000) Anadolu'ya girdi. Bizans Generali Katakalon Kekomanos barış teklifinde bulundu ancak reddedildi. İbrahim Yınal komutasındaki Türkmenler Erzurum, Gümüşhane, Ağrı, Erzen havalisine yayıldılar. En sonunda Selçuklu ordusu Bizans ordusu üzerine yürüdü. Bizanslılar Pasin Ovası'nda karargah kurmuşlardı.
    Gürcülerin 18.000 kişilik kuvvetleriyle birleşip 33.000 kişiye yükselen Bizans ordusu ile Selçuklu ordusu 18 Eylül 1048 'de Pasinler Ovasında karşı karşıya geldi. Gürcü inançlarınca Cumartesi uğursuzluk getireceğinden hücuma geçmemeleri, Selçuklu ordusuna baskın imkanı verdi. Selçuklular büyük bir zafer kazandı. Bizans kumandanlar eyaletlerine çekilmek zorunda kaldı. İbrahim Yınal Arap kaynaklarına göre 100.000 esir ve 15.000 araba yükü ganimetle Azerbaycan'a döndü.
    Pasinler Savaşı düzenli Selçuklu ordularının Anadolu'da kazandığı ilk büyük savaş olması bakımından son derece önemlidir. Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk diplomatik ilişki bu savaştan sonra kurulmuştur. IX. Monomakhos, ordu komutanı Liparites ve bazı esirleri kurtarmak ve barışı sağlamak için Tuğrul Bey'e elçi ile hediyeler göndermiştir. Liparites'i para almadan serbest bırakan Tuğrul Bey, elçi vasıtası ile İstanbul'da bulunan camide Abbasi halifesi ve kendi adına hutbe okutulmasını sağladı.
    Selçuklu ve Bizans arasında yapılan ilk savaş olan Pasinler Savaşı, Bizans İmparatorluğuna karşı duyulan yenilmezlik kavramını yıkmıştır.


EmoticonEmoticon