Umay Ana - Kayın Ağacı - Artemis - Tarihi Havadis

Umay Ana - Kayın Ağacı - Artemis

(1) Artemis Grekçe değildir, Likçe adı Ertemi.
(2) Callimachus (MÖ.3.yy - Kirene/Libya), şair ve İskenderiye Kütüphanesi'nin bilginlerinden.
(3) Amazonlar - Oerpatalar (Tr.)
(4) Kadın Savaşçılar , Kadın Şamanlar , MulanSBhttp://bc.vc/KlnMoAq