YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR - Tarihi Havadis

YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR
YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR

ESERİN SUNUŞ BÖLÜMÜ (İKTİBAS)

Son yarım asırda
çalışma hayatının tüm
alanlarını etkileyen birtakım değişim ve
dönüşümlerin, yönetim ve yönetim yaklaşımlarına da önemli etkileri
olmuştur. Bilgi toplumuna geçiş,
küreselleşme, çetin rekabet
koşulları, hizmet sektörünün öneminin artması,
müşteri odaklılık, iletişim
ve teknoloji alanında
meydana gelen gelişmeler yönetim


EmoticonEmoticon