Anadolu Selçuklu - Tarihi Havadis

Anadolu Selçuklu


 • 1075- İznik Kutalmışoğlu Süleyman
 • I. Haçlı Seferleri sonunda merkez İznik'ten Konya'ya taşındı.
 •  1176 Bizans X Anadolu Selçuklu Miryokefalon- Anadolu kesin Türk yurdu 
 • Miryokefalon'dan sonra batı kaynakları Anadolu'dan Türkiye diye bahseder.
 • Anadolu selçuklu zamanında ilk kervansaray-Alayhan
 • I.Gıyaseddin keyhüsrev- Samsun, Antalya
 • İzzettin Keykavus- Sinop
 • Alaattin Keykubat- Alanya (en güçlü)
Ticareti geliştirmek amacıyla;
 • Sinop Samsun, Suğdak, Antalya fethedildi.
 • Vergiler düşürüldü.
 • Kıbrıs ve Venedik ile ticaret antlaşması imzalandı.
 • Dünya tarihinde ilk defa Mala sigorta
 • Mina - Hristiyan mahallesi
 • Alanya- Konya Karatay örnek alınarak inşa edilmiş.
 • Sivas ticarette bir istasyon merkezi; Yabanlu Pazarı-Kayseri
 • Sinop, Samsun Alanya; tersane kuruldu
 • Anadolu'da denizciliği devlet politikası haline getiren süreklilik arz ettiren devlet- Anadolu Selçuklu


1230- Harzemşahlar X Yassı Çimen Anadolu selçuklu kazandı.(moğollar ile komşu olundu.)
 • Türk Tarihinin İlk dini isyanı Baba İshak
1243 Moğollar X Kösedağ Anadolu Selçuklu kaybetti;
 • Türk siyasi birliği bozuldu.
 • Anadolu'da 2. Türk Devletleri kuruldu.
Tek olumlu sonucu; Anadolu'da Türk nüfusu Arttı.


Anadolu'da Kurulan İkinci Türk Devletleri