AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MÜZELERİ KOLEKSİYONU - Tarihi Havadis

AZERBAYCAN BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ MÜZELERİ KOLEKSİYONU

Azerbaycan Devlet Politikası içinde gelecek nesillere atalarının anılarının yaşatılması, onların yaşamlarının ve eserlerinin aktarılması yer almaktadır. Fahriyye Havil kızı Havilova; Azerbeycan’ın Hatıra Müzeleri: Tarih ve Çağdaşlık, Kültür Evreni adlı yayınında 1980’lerden sonra Azerbeycan müzelerinin genel müze yapısını değiştiğini dile getirmektedir. Azerbaycan’da bu alan ülke yönetiminin Ocak 1980 yılında müze işi ile ilgili aldığı karardan sonra müze evler, hatıra evleri, üniversite müzeleri alanında çeşitler daha da artmıştır. Müze ağlerı genişletmek, müzelerin rehberlik alanındakı çalışmalarını genişletmek, sergilerin estetik düzeyini yükseltmek ve müze kaynaklarının uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla Kültür Bakanlığında Müzeler Müdürlügü, Müze İşleri İle İlgili Ülke Bilimsel- Metodoloji Merkezi, Müzelerin Bedii Tertibatı Kurumu, Müze Kaynakları ve Hatıra Eşyalarının Bilimsel Onarım Merkezi oluşturması müzecilik çalışmalarını farklı boyutlara taşımıştır. Bu karar, şehir ve bölge merkezlerinde tarih ve tabiat tarihi müzelerinin kurulmasına da etkili olmuştur. 1990’lı yılların başları, ülkede çeşitli özellikte müzelerin kurulması ile öne çıkmıştır. Bu yıllarda müzelerin haritası genişlenmiştir. İl merkezlerinde hatta köylerde müzeler kurulmuştur. Müzelerin reklam çalışmalarının çeşitli araçlarından geniş bir şekilde yararlanma imkânı da genişledi. Kitlesel işin planlaştırılması zamanı müzenin ideolojik, eğitim ve öğretim alanındaki görevlerinin önemi daha da artmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde müzeler Kültür Bakanlığına bağlı olarak kurulmakta ve faaliyet göstermektedir. Müzelere bulundukları yerlere yardım yapmakta, müze sorunları ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Azerbaycan’da üniversite müzelerinin kuruluşları kendine özgü üç aşamada gelişmiştir. I. aşama 1940-1960 yılları arasındadır. II. aşama 1970-1980’li yıllarını kapsar. III. aşama ise 1990 yılından günümüze kadar değişen ve yenilenen şekli ile devam eder. Üniversitelerde farklı bilim, kültür, siyaset adamlarının anısına müzeler açılmaya başlanmıştır. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan devlet üniversiteleri içinde en eski eğitim kurumlarından biridir ve 1919’da kurulmuştur. Üniversite, kuruluşunda tarih-filoloji ve tıp fakültesi olarak 2 fakülte ve 1094 öğrenci ile eğitim-öğretimine başlamıştır. Üniversitenin ilk Rektörü, dönemin Kazan Üniversitesi Profesörü Ünlü Cerrah V. İ. Razumovski olmuştur. Bugün Bakü Devlet Üniversitesi fakülteleri ve yaklaşık 30 bilimsel araştırma laboratuvarı ile Azerbeycan üniversiteleri arasında ön sırada yer almaktadır. Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanları Ebulfez Elçibey ve Haydar Aliyev bu Üniversite’den mezundurBakü Devlet Üniversitesi müzelerinin kuruluşlarını oluşturan koleksiyonların toplanması eskilere dayanır. Üniversite müzelerinin oluşumları eski olsa da 1990 yılından sonra yeniden yapılanma çalışmaları ile bu müzelerinin önemi artmıştır. Müzeler eğitim ve öğretime destek veren bilim laboratuvarları olarak Üniversite içinde yer almaktadır. Bakü Devlet Üniversitesi içinde 6 farklı alanda bilimsel araştırmalara hizmet eden müze vardır. Bunlar: 1. Heydar Aliyev Müzesi 2. Üniversite Tarihi Müzesi 3. Bisiklet Müzesi 4. Evrim Teorisi Müzesi 5. Azerbaycan Madenleri Müzesi 6. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Bakü Devlet Üniversitesi Müzeleri; Azerbaycan’ın zengin bilim ve kültürünü yayma çalışmalarında öncü görevler üstlenmektedir. Müze; bilimsel çalışmalara ve araştırmalara kaynak olmak için gençlere ders materyalleri sunmaktadır. 1-Heydar Aliyev Müzesi 1997 yılında Milli Lider Heydar Aliyev’e ait şahsi tarihi belgeler, yazışmalar ve kullandığı çeşitli malzemelerin sergilenmesi amacı ile kurulmuştur. Bakü Devlet Üniversitesi bünyesinde ismini Heydar Aliyev’den alan bir müze bulunmaktadır. Müzede ziyaretçiler, Azerbaycan Milli Lideri Heydar Aliyev’e ait düşünceleri içeren çalışmaları, yazışmaları, Dünya ülkerinden aldığı takdir ve ödülleri, fahri doktorları, kendi eğitim hayatına ait belgeleri, kendisi ve mezun olduğu okullarla ilgili tarihi belgeleri ve materyalleri bulabilir. Sergilenen yazılı belgeler arasında 1939 yılda Nahçıvan şehrindeki uluslararası okullar tarafındən Heydar Aliyev’e verilmiş belgeler, BDU-Tarih Fakültesi diploması, öğrencilik yıllarına ait belgeler, liderin görüşlerini yansıtan tarihi belgeler, Bakü Devlet Üniversitesi tarafından verilen fahri doktor diplomalar ve madalyalar vitrin içinde sergilenmektedir. Haydar Aliyev’in okuduğu kitaplar, Dünya âlimlerinin yazdığı kitaplar, aile pozu içeren fotoğraf albümleri, söylediği sözleri içeren yazılı belgeler, tarihe tanıklık eden belgeler, imza kalemleri, Lider’in hatıralarını yansıtan bir müze olarak önem kazanmaktadır. Müze, Ülke’ye gelen siyaset adamları ve liderlerin de ilgisini çekmektedir. Başta Haydar Aliyev’in oğlu ve 4. Cumhurbaşkanı İlham Haydaroğlu Aliyev (1961) olmak üzere pek çok liderin müze ziyaretçi defterine yazdıkları iyi dileklerde de müze koleksiyonu arasındadır. Bu Müze, liderlik tarihi açısından genç nesillere örnek oluşturur. Bu müze aynı zamanda liderlik müzesi olmasının yanında Ülkenin siyasi gelişimini de sergilemektedir. Eğitim müzesi özelliğini taşımaktadır

Etiketler: TARİH-İ HAVADİS, TARİHİ HAVADİS, Tarihi Havadis, tarih-i Havadis