Batılı Devletlerin Anadolu Politikası - Tarihi Havadis

Batılı Devletlerin Anadolu Politikası

Batılı Devletlerin Anadolu Politikası

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/434695

Türkiye nadolu; Avrupa, Ortadoğu ve Kafkas Bölgelerine yakınlığıyla cazibe merkezidir. Bu doğrultuda, medeniyetlerin dünya hâkimiyetine giden yegâne toprak parçası Anadolu’dur. Zengin yer altı kaynakları, denizlere yakınlığı ve tüm dinlerin ortak merkezi olması, Anadolu tarihi açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Nitekim Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve İslam’ın yürüdüğü topraklar Anadolu coğrafyasıdır. Batılı devletler, Anadolu topraklarının önemine haiz olduklarından söz konusu bölgeyi ele geçirmek için devamlı faaliyet halindedir. Bu faaliyetlerini din, siyaset, para ve tarih muhtevası içinde yürüten Batılı devletler, Anadolu hâkimiyeti ile dünya hâkimiyetini hedeflemektedir. Batılı devletlerin din üzerinden yapmak istedikleri, tek tip bir inanışın varlığını ve düzenini hâkim kılmak, para üzerinden yapmak istedikleri, dünya piyasasının tümünde kendi kontrollerini sağlamak, tarih üzerinden yapmak istedikleri, geçmişte hedeflerine ulaşamadıkları Anadolu planını uygulamaya geçirmek, siyaset üzerinden yapmak istedikleri ise, bu planlarını terör ve kaos ortamıyla canlı tutarak gerçekleştirmektir. Nitekim Batılı devletlerin işgal politikalarını oluşturan ana unsurlardan bir tanesi asayişsizlik meselesidir. Tarihte olduğu gibi günümüzde de işgal edilecek bölgelerde kaos ortamı oluşturan Batılı devletler, Irak ve Suriye Bölgesi’nde yapılan işgalleri bu yöntemle gerçekleştirmişlerdir. Böl, parçala ve yönet şeklinde sürdürülen bu strateji yeni bir uygulama değildir. A Anadolu hinterlandı, geçmişten geleceğe birçok medeniyetin varlığını sürdürdüğü önemli bir merkezdir. Büyük medeniyetlerin Anadolu coğrafyasındaki varlığı bir yandan stratejik, diğer yandan da yaşam koşullarının zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Babillerden Sümerlere, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyet bu topraklarda hayat bulmuştur.