BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE HARP MUHABİRLİĞİ, FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİNEMATOGRAFÇILIK - Tarihi Havadis

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE HARP MUHABİRLİĞİ, FOTOĞRAFÇILIĞI VE SİNEMATOGRAFÇILIK

Harp muhabirliği, savaş alanı hakkında toplanan bilgilerin kamuoyuna iletilmesi için çatışma bölgesinde icra edilen habercilik çalışmaları olarak bilinmektedir. Harp fotoğrafçılığı ve sinematografçılık da savaş esnasında gerek cephe hattında gerekse cephe gerisinde fotoğraf ve film alma çalışmaları olarak kabul edilmektedir. Harp muhabirliği, fotoğrafçılığı ve sinematografçılık meslekleri mahiyet itibariyle birbirleri ile yakından ilintili ve tehlikeli bir yapıya sahiptirler. Savaş hakkındaki gizlilik açısından da dikkate alınmaları gereken mesleklerdir. Harp muhabirleri, harp fotoğrafçıları ve sinematografçılar cephe hattına gittikleri zaman can güvenlikleri açısında belirli kurallara uymak, kendilerine resmi makamların verdikleri izinler ölçüsünde mesleklerini icra etmek durumundadırlar. Birinci Dünya Savaşı çıkıncaya kadar ki süreçte harp muhabirliği, fotoğrafçılığı ve sinematografçılık konusunda mesleksel açıdan birtakım gelişmeler olmuş, bu meslek dalları arasında önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında da ülkelerin kendi lehlerinde kamuoyu oluşturmalarında kullanılmışlardır. Savaş döneminde Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri ile mücadele ettiği cephelerde de harp muhabirleri, fotoğrafçıları ve sinematografçılar yer almış, bunlar savaş hakkında çeşitli haberler yapmış, fotoğraf ve film almışlardır. Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerde özellikle de Çanakkale Cephesi’nde çok sayıda harp muhabiri, fotoğrafçısı ve sinematografçı bulunmuştur. Aralarında Türklerde bulunmakla birlikte bunların çoğunluğu da yabancı uyrukludur. Osmanlı Devleti’nde cepheye giden bu harp muhabirleri, fotoğrafçıları ve sinematografçılar için talimatnameler hazırlanmış, bu kişilerin hareketleri kontrole tabi tutulmuştur.  Bu çalışmada Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerde görev yapan harp muhabirleri, fotoğrağçıları ve sinematografçıların çalışma şartları ve kimlikleri üzerinde durulmuştur.