Cengiz Han'ın Ölümü - Tarihi Havadis

Cengiz Han'ın Ölümü

Cengiz Han’ın Ölümü;


Cengiz Han 1224 yılını Kulan-Başın ve İrtiş’de geçirmiştir. 1225 de Batı Çin’e doğru yılmayarak bıkmayarak Moğol korkusunu bir daha yaşatmak üzerine sefere çıktı.
Gansu’da Tangut seferi sırasında hastalanarak 1227 yılında 18 Ağustos da öldü.
Moğol geleneklerine göre hükümdar hayatta iken 1 oğlunu hükümdar olarak diğerlerinide bakan olarak atardı..
Cengiz Han bu göreve Ögeday’ı layık gördü. Cuci Avcı başı oldu. Çağatay örf ve hukuk uygulayıcısı oldu, Tului ise savaş bakanı oldu Cengiz Han ölünce devletin başına Cengiz Han’ın seçtiği Ögeday gelmiştir. Böyle olsa da Moğollar ancak 1256 tarihine kadar birliğini korumuştur, Türk hanedanlarında da olduğu gibi ülke hanedanın ortak malı sayıldığı için oğullar arasında bölünmüştür. 
Bu Devletler şunlardır;
Altın Orda, İlhanlılar, Çağatay Devleti, Kubilay Hanlığıdır.
Bu 4 devlet 4 oğulu simge eder ve aralarında bir düzen vardır, bu düzen bir bakıma Kubilay Han öldükten sonra bozulmaya başlamıştır..
Ögeday 1241 yılında ölene kadar devletin sınırlarını genişletmiştir. Kendisi öldükten 15yıl sonra devlet kendi içinde parçalandı Kubilay Han’ın ölmesi ile  tamamen parçalanmıştır.


RESİM; CENGİZ HAN