Edebiyat alanında ilkler nelerdir? Tarih-i Havadis, TARİHİ HAVADİS - Tarihi Havadis

Edebiyat alanında ilkler nelerdir? Tarih-i Havadis, TARİHİ HAVADİS


*İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
*İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
*Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu
*İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
*İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
*İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
*İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
*İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi
*İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis
*İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah
*İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
*İlk özel gazete : Şinasi ile Agah EfendiTercüman-ı Ahval
*İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra
*İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî
*Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi
*Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber  
*Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren
*İlk bibliyografya:Katip Çelebi / Keşfü’z Zünun
*İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
*İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
*İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
*İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa /Harabat
*İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
*İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap
*İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
 *İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
*İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig
*İlk siyasetname : Yusuf Has HacipKutadgu Bilig
*Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig
*İlk didaktik şiir örneğimiz Kutadgu Bilig
*Aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig
*İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
*Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
*İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
*İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)
*İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik
*İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
*Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
*Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
*Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren:T.Fikret
*Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
*İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra
*Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
*Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
*İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam
*İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk
*İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki
*İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
*Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)
*Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem
*Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul
*Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin
*Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan / Validem
*İlk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
*İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi
*Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi
*İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı
*Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal
*Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner
*İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım
*Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa
*Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
*Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi
*Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :H.E.Adıvar/Ateşten Gömlek
*İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa
*Deneme türünün kurucusu : Montaigne
*İlk divan şairi : Hoca Dehhani
*Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen : Refik Halit Karay
*En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

DÜNYA EDEBİYATINDA İLKLER
 • Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio Decamkeron
 • Komedi türünün ilk büyük ustası : Aristofanas
 • Trajedi türünün ilk büyük ustası : Aiskylos
 • Deneme türünün kurucusu : Montaigne
 • İlk mizah dergisi : Diyojen / Teodor Kasap
 • Dünya edebiyatındaki ilk modern roman : Cervantes / Don Kişot
 • Dünyada ilk özgün çizgi roman: New Fund (1935)
 • Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi: Chester Gould / Dick Tracy
 • Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan: William Hogarth
 • Dünyada bilinen en uzun destanı: Kırgızlar'ın Manas Destanı
 • Dünyada bilinen en eski destan: Gılgamış Destanı
 • Dünyadaki ilk kadın romancı: Afraben
 • Dünya edebiyatındaki ilk realist roman : Madama Bovary
 • İlk kitap fuarı: Frankfurt'ta 1480 yılında
 • Piyanoyu ilk yapan : 700'lü yıllarda İtalya - Floransa'da Bartolomeo Cristofori.
 • Nobel edebiyat ödülünü ilk alan ülke: İsviçre
 • Bilinen ilk kadın tiyatro yazarı: Hrotsvit
 • Bilinen ilk sinema oyuncu : Florence Lawrence
 • Bilinen en eski beste: Melagari Abdülkadir
 • Dünyanın en eski heykeli: Şanlıurfa da erkek kutsallığını ifade eden bir yontu
 • İlk sinema gösterimi: 28 Aralık 1895 tarihinde ise Paris'te "Capucines Bulvarı" üzerindeki "Grand Café" bodrumunda bulunan 120 kişilik Indien Salon'da yapıldı ve gösteriyi 25 kişi izledi.
 • İlk sesli film: The Jazz Singer
 • İlk renkli film: Üç Küçük Domuz
 • İlk bilim kurgu filmi: Ay'a Seyahat
 • En geniş kapsamlı ilk ansiklopedi: Historia Naturalis / Gaius Plinius Secundus
 • Bilinen ilk masal anlatıcısı: Aisopos
 • İlk gazete: Relation / Fransa
 • İlk gazeteci : Johann Carolus
 • Dünyanın bilinen ilk aşk şarkısı: Sümer Kralı Suşin’e yazılan 7 kıtalık bir şiir (İstanbul Tableti)

KAYNAK:http://www.edebiyatbilgileri.com/13/-turk-edebiyatinda-ilkler
              http://egiticibilgi.tr.gg/D.ue.nya-Edebiyat%26%23305%3Bnda-%26%23304%3Blkler.htm