Eski Uygurca İkilemer Üzerine On Old Uighur Hendiadyoins - Tarihi Havadis

Eski Uygurca İkilemer Üzerine On Old Uighur Hendiadyoins

Eski Uygurca İkilemer Üzerine

On Old Uighur Hendiadyoins

Elinizdeki çalışma Eski Uygurca ikilemelerin bir ‘derlem’i, ‘corpus’u olmayıp kendi çalışmalarım için hazırladığım seçmeleri içermektedir. Söz konusu seçmeler öğrencilerimin ve meslektaşlarımın hazırladıkları metin yayımlarından ve kendi çalışmalarımdan alınmıştır. Bunların dışında, kendi derlememde yer almayan, ancak U. Schilling’in çalışmasında yer alan Eski Uygurcaya ait ikilemeleri de (sadece bir kaynağına yer vermek kaydıyla) çalışmama kattım (→ Schilling 2000 ve Schilling 2001). Söz konusu çalışmaya, eğer benim derlememde geçmeyen ikilemeler veya seyrek geçen ikilemeler söz konusu olduğunda göndermede bulundum. Uygurca metinde harflerin imla özelliklerini yansıtan, d yerine t, t yerine d yazılması dolayısıyla kullanılan ḍ ve ṭ harfleri yerine burada sadece d ve t kullandım; aynı durum s ve z harfleri için de geçerlidir. Birden çok geçen ikilemelerin satır numaraları söz konusu olduğunda sadece ilkine veya ilk ikisine yer verdim. Çok yeni okuyuşları, yeniliklerin bir kısmını bu derlemeye yansıttım: ıyyerine ėv- okuyuşu esas alındı ve ıy- tay- ikilemesi yayımcısının tercihine göre ė ile ėv- tay- olarak bırakıldı. Bu çalışma ikilemeler, ikilemelere verilen adlar ve başka konuları ele almaktan ziyade Eski Uygurca ikilemelerden bir seçmeyi içerir. Buradaki ‘ikileme’ terimi yaygın bir ifade olduğu için tercih edilmiştir. Gerçekte üçlü ve dörtlü şekiller de bulunmaktadır. Konuyla ilgili terimler, kaynaklar ve ayrıntılar için Çağatay 1944, Z. Ölmez 1997 ve 1998, M. Ölmez 1998, Schilling 2000 ve 2001, Müller 2004 ile Aydemir 2007’ye bakılmalıdır. Elbette konuyla ilgili kaynaklar ve çalışmalar benim sıraladıklarımdan daha fazladır ancak ben ilk elde en sık kullandıklarıma yer verdim. Yöntemle ilgili olarak şunu belirtmek isterim: Bugüne kadar yapılmış çalışmalarda her araştırmacı ikilemeyi farklı anlamıştır. Bazı araştırmacılar tekrarları da ikileme kabulederken bazıları bunları çalışmalarına dahil etmemişlerdir. Ben esasen yararlandığım kaynaklara, araştırmacıların tercihlerine bağlı kaldım.