Gazneliler Devleti Sultanı Mahmut'un Ölümü - Tarihi Havadis

Gazneliler Devleti Sultanı Mahmut'un ÖlümüSultan Mahmut Neden Öldü?

 Sultan Mahmud hayatının büyük bir kısmını savaş meydanlarında geçirmiş, özellikle Hindistan’a yaptığı seferler onu çok yormuş ve hastalanmasına sebep olmuştu. O doktorların bütün tavsiyelerine rağmen bir türlü dinlenemiyor, bir hükümdarın yapması gerekli bütün vazifeleri yerine getiriyordu.

Gazneli Sultan Mahmut Nasıl Öldü?
Bazı tarihçiler onun veremden öldüğünü kabul ederler. Gerçekte de dinlenip tedavi olacağı yerde, hareketli hayatına devam eden Mahmud’un sıhhati gün geçtikçe kötüye gitmiştir.

 Mahmud 1029/1030 kışını geçirdiği Belh’in havasının iyi gelmemesi üzerine Gazne’ye dönmüş; ancak iklim değişikliğinin olumsuz etkisiyle 30 Nisan 1030’da ellidokuz yaşında vefat etmiştir. Sultan Mahmud’un vefatı sırasında devletin sınırları en geniş şeklini almış olup Afganistan, Türkmenistan, Harizm, Kirman, Horasan,  İsfahan, Rey, Hemedân, Yezd, Kazvîn, Kâşân, Mâzenderân, Esterâbâd, Geylan, Hindistan’da; Pathanistân (Peştunistan), Sind, Belûcistan, Doğu ve Batı Pencâb (bugünkü Pakistan’ın tamamı), Racastân, Mâlvâ, Gûcerât, Delhî, Agra, Ud, Allahâbâd (asıl Hindistan) bölgelerini kapsamaktaydı.