Günümüz Türkçesi ile Kutadgu Bilig - Tarihi Havadis

Günümüz Türkçesi ile Kutadgu Bilig

"Halkı adil kanunlar ile idare et; birinin diğerine baskı yapmasına meydan verme, onları koru."

"Beyler baştır; baş nereye giderse halk da onu takip eder. Sen tavrını düzeltirsen halkın hareketi kendiliğinden düzelir."

"Her türlü işi bilgi ile işle; her güzel iş bilgi ile meydana gelir."

"Akıl kaçana yetişir; uçanı yakalar, kırığı sarar ve bozuğu düzeltir."

"Kılıç memleket zapt eder ve zafer kazanır; kalem de memleket tanzim eder ve hazine toplar. Kılıç kan damlatır 
ise memleket alır; kalemden mürekkep damlar ise altın gelir."

"Hangi işe girersen önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler insana zarar getirir."

"Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır; sözünü iyi söyle! Ölümsüz olursun."

"Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insanın itibarı günden güne azalır."

"Kimin sana emeği geçerse sen de ona karşılık daha fazlasını yapmalısın."

"Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; az ye fakat helal ye."

Fikri Silahdaroğlu, Yusuf Has Hacib, Günümüz Türkçesi ile Kutadgu Bilig Uyarlaması'ndan derlenmiştir.
İhtiyaç Yayınları 2012 Tarih Kitabı