Haçlılara Vurulan İlk Darbe: Merzifon Muharebesi (5 Ağustos 1101) ve Türk Tarihindeki Yeri - Tarihi Havadis

Haçlılara Vurulan İlk Darbe: Merzifon Muharebesi (5 Ağustos 1101) ve Türk Tarihindeki Yeri

12. yüzyılın başında Avrupa’da kabaran Haçlı ruhunu daha da şımartan gelişmeler
yaşandı. Anadolu üzerine birbiri ardına başlayan seferlerin en önemlilerinden birisi
5 Ağustos 1101 günü Merzifon Ovasında Haçlılarla yapılan muharebedir. Anadolu
Selçuklu Sultanı Birinci Kılıç Arslan ile o dönemde Danişmendli idaresinde olan
Amasya ve Merzifon çevresinde Melik Gazi Gümüştekin’in ordularının üzerlerine gelen
düşmanlarına vurdukları unutulması imkânsız darbedir. Bu sefere Haçlılar adında
Lombard, Fransız ve Almanlardan katılan 20 bin kişilik birliğin beşte dördünün etkisiz
hale getirilmesi Anadolu’da Türklerin varlık mücadelesini kalıcı hale getiren önemli
gelişmelerden birisidir. Birinci Haçlı Seferi’nin üçüncü safhasındaki birinci grubun
hezimetinin bilhassa çoğu Avrupa tarihçileri tarafından hiç yaşanmamış kabul edilir.
Dahası bugün Amasya ve Merzifon havalisinde de bu savaşla ilgili en ufak bir hatıranın
yaşatılmaması da büyük bir ihmaldir. Bu tebliğde İzmit’ten Merzifon’a kadar Birinci
Kılıç Arslan’ın uyguladığı savaş taktiği, Danişmendlilerle bu konuda yaptığı işbirliği,
güney Anadolu ve Kuzey Suriye’den aldığı desteklerle Haçlıları yok etme başarısı ele
alınacaktır. Özellikle sonuçlarının dönemin tarihi açısından önemine vurgu yapılacaktır.