II. Kurşun Kalem Edebiyat Dergisi Öykü Ödülü İçin Başvurular Başladı - Tarihi Havadis

II. Kurşun Kalem Edebiyat Dergisi Öykü Ödülü İçin Başvurular Başladı



Siz de bir öykü yazarı iseniz bu fırsatını değerlendirmenizi öneririm. Evinizde kendinize ya da çevrenize yazmaktan bir adım ileri çıkmanın vakti gelmiştir belki de! II. Kurşun Kalem Edebiyat Dergisi öykü kategorisinde eserlerinizi bekliyor. Öykünüzü postalayacağınız son tarih, şartlar ve koşullar aşağıda sıralanmış durumda. Şimdi kaleminizi alın ve hayal gücünüzü konuşturun. 
Bol ilhamlar!


Edebiyatımıza yeni ve özgün yapıtlar kazandırmak amacıyla Neziher yayınlarının düzenlediği Kurşun Kalem Edebiyat Dergisi Öykü Ödülü'nün bu yıl verilecek ikincisinin katılım koşulları şöyledir:


1-Yazarların, kitap bütünlüğüne ulaşmış, yayıma hazır dosyalarıyla katılabilecekleri ödülde yaş sınırı yoktur.

2-Dosyadaki öykülerin dergilerde yayımlanmış olması ödüle katılmaya engel değildir.

3-Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

Bilgisayarda word belgesi olarak, Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki ) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak, sayfa numarası verilecektir. Yapıt, 6 nüsha olarak çoğaltılarak dosyalanacak. Ayrıca her nüshaya yapıtın CD kopyası eklenerek üzerinde rumuz yazılı kapalı bir zarfa konacak. 6 nüsha haline getirilen yapıtta ve zarfın üzerinde yazarın kimliğine ilişkin rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır.

4- Başka bir zarfa kısa yaşam öykülerini, kimlik bilgilerini, posta ve e-posta adreslerini, telefon numaralarını içeren bilgileri ekleyerek, zarfın üzerine rumuzunu yazarak, 25 Temmuz 2014 'e kadar Kurşunkalem Ed. Dergisi, 1832 Sokak No:28/8 Karşıyaka-İzmir adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Elden teslim kabul edilmeyecek ve bu tarihten sonra gelecek yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Yarışma sonuçları Ekim 2014'te; www.neziheryayinlari.com'dan duyurulacaktır. Ödüle katılan yapıtlar arasından birinci seçilecek dosya iki ay içinde Neziher yayınlarınca kitaplaştırılarak, Aralık ayında düzenlenecek törenle ödül, sahibine verilecektir. Ödül tutarı 1.000 TL'dir. Bu tutar, öykü kitabının ilk baskısının telifidir.

6- Yarışmaya gönderilen yapıtlar, iade edilmeyecek ve internet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir

Seçici Kurul; İsmail Mert Başat, Gültekin Emre, Hayri K.Yetik, Hülya Soyşekerci ve Mine Ömer'den oluşmaktadır.

Adres. Kurşunkalem Ed. Dergisi, 1832 Sokak No:28/8 Karşıyaka-İzmir
Telefon: 0532 46 36 719
web: https://www.neziheryayinlari.com
neziheryayinlari@gmail.com
kursunkalem2009@gmail.com