İngiliz Yazılı Basınına Göre Bab-ı Ali Baskını ve Uluslararası Sonuçları/ Tarihi Havadis - Tarihi Havadis

İngiliz Yazılı Basınına Göre Bab-ı Ali Baskını ve Uluslararası Sonuçları/ Tarihi Havadis

İngiliz Yazılı Basınına Göre Bab-ı Ali Baskını ve Uluslararası Sonuçları
Tarihi Havadis

1. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin ağır bir askeri yenilgi alıp Edirne’nin Bulgar Ordusu tarafından kuşatıldığı ve Bulgar Ordusunun Çatalca’ya kadar ilerlemiş olduğu sırada, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan oluşan “Büyük Güçler”in inisiyatifiyle Osmanlı Devleti ile Balkan İttifakı arasında ateşkes yapılarak, Londra’da barış görüşmeleri başlatılmıştır. Ancak Büyük Güçlerin Londra’daki Büyükelçilerinin düzenlemiş olduğu Büyükelçiler Konferansında Osmanlı Devleti’ne Edirne’nin Balkan İttifakına teslimi ve Ege’deki adaların da Büyük Güçlere devredilmesi gibi oldukça ağır hükümler içeren bir Nota verilmiştir. Devletin askeri ve mali durumu ile mevcut uluslararası koşulları değerlendiren Kamil Paşa Kabinesi, şartları kabul edip barış yapmaya karar verdiği sırada, İttihat ve Terakki Partisinin düzenlediği bir darbeyle devrilerek, Mahmut Şevket Paşa’nın Sadrazamlığında İttihat ve Terakki hükümeti kurulmuştur. Tarihte 23 Ocak 1913 Bab-ı Ali Baskını olarak geçen bu olayın, savaşın yeniden başlamasına kadar uzanan önemli uluslararası sonuçları olmuştur. Çalışmada Bab-ı Ali Baskını süreç ve sonuçları bakımından İngiliz yazılı basınına dayanarak incelenirken, temelde Edirne’yi ve Ege’deki adaları elde tutmayı amaçlayan bu hareketin, amacına ulaşamadığı nedenleriyle birlikte ortaya koyulmaktadır