İnsanın kalbiyle değil de kafasıyla düşündüğünü de öğretmişlerdi bana. - Tarihi Havadis

İnsanın kalbiyle değil de kafasıyla düşündüğünü de öğretmişlerdi bana.


Howard Zinn

Hiçbir kadın, diğer bütün kadınlar dizleri üzerinde doğrulup ayağa kalkmadıkça özgürleşemez.

Bütün dünya çürüyor. Su zehirli, hava kirlenmiş, siyaset çirkinleşmiş, toprağın barsakları dışarı uğramış, orman yağmalanmış, sahiller yok edilmiş, kasabalar yakılmış, insanların yaşamları mahvedilmiş.

İnsanlık tarihi sadece gaddarlık tarihi değil, aynı zamanda şefkat, özveri, cesaret, iyilikseverlik tarihidir.