KONGRELER, TBMM, AYAKLANMALAR, SEVR İLKLER - Tarihi Havadis

KONGRELER, TBMM, AYAKLANMALAR, SEVR İLKLER


KONGRELER, TBMM, AYAKLANMALAR, SEVR 


1. Milli mücadelenin başlaması için atılan ilk adım Havza genelgesidir 
2. Havza Genelgesi halkı işgallere karşı protesto etmeye çağıran ilk belgedir 
3. Milli irade kavramı ilk defa Amasya Genelgesi’nde ortaya atılmıştır 
4. Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa Amasya Genelgesinde açıklanmıştır 
5. Kurtuluş savaşının gerekçesi ilk defa Amasya genelgesinde açıklanmıştır 
6. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya Genelgesi’nde yer almıştır 
7. Osmanlı Hükümetinin sorumluluğunu yerine getiremediği ilk kez Amasya Genelgesi’nde açıklanmıştı
8. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirgesidir 
9. Mustafa kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi oluşum Temsil Heyeti’dir 
10. Manda ve Himaye’nin reddi ile milli egemenliğin koşulsuz gerçekleşeceği ilk defa Erzurum Kongresi ile duyurulmuştur 
11. Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa Amasya Genelgesinde karar verilmiştir 
12. Amasya Genelgesinde alınan kararlar ilk defa Erzurum Kongresinde hayata geçirilmiştir 
13. Misak-ı Milli sınırları ilk defa Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır 
14. Kurulacak olan ulusal iradeye dayalı yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum Kongresinde atılmıştır 
15. İstanbul Hükümetine alternatif bir hükümet ilk defa Erzurum Kongresinde oluşturulmuştur (Temsil Heyeti) 
16. Vatanın bütününü ilgilendiren ilk kararlar Erzurum Kongresinde alınmıştır 
17. Sivas Kongresi milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongredir 
18. Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir 
19. Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi Temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır 
20. Ulusal örgütlenme ilk defa Sivas Kongresinde gerçekleşmiştir 
21. İstanbul hükümeti Anadolu’daki milli mücadele taraftarlarını ilk defa resmi olarak Amasya Görüşmelerinde tanımıştır 
22. Yeni Türk Devletinin ilk meclisi 23 nisan 1923‘de Ankara’da açılmıştır 
23. TBMM’nin ilk anayasası 20 Ocak 1921’de kabul edilen Teşkilat- ı Esasi’dir 
24. İlk meclisin ve hükümetin başkanı Mustafa Kemal’dir 
25. İlk hükümetinin üyeleri TBMM arasından seçilmiştir 
26. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara için alınan ilk önlem İhanet-i Vataniye yasasıdır 
27. Güçler birliği ilkesi ilk defa I.TBMM’de uygulanmaya başlamıştır 
28. Dünya savaşı sonunda İttifak devletleriyle imzalanan son antlaşma Sevr Antlaşmasıdır (1920) 
29. Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetin ilk kabinesini kurma görevini İsmet İnönü’ye verd
30. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 17 Kasım 1924 yılında kurulmasıyla ilk defa çok partili yaşama geçilmiştir 
31. Temsil Heyeti TBMM açılıncaya kadar milli mücadeleyi yürüten tek kurumdur 
32. Temsil Heyeti’nin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’nın Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır 
33. Sivas Kongresi sonrasında Damat Ferit Paşa Hükümetinin düşürülmesi Temsil Heyeti’nin kazandığı ilk siyasi başarıdır 
34. Anadolu’daki milli mücadeleyi destekleyen uluslararası ilk siyasi belge Amiral Bristol raporudur 
35. Kurtuluş savaşı sırasında milli sınırlardan ilk kez Erzurum Kongresi’nde söz edilmiştir 
36. Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa Erzurum Kongresinde gerçekleşmiştir 
37. Temsil Heyeti’nin faaliyetlerini ulusa duyurmak için gerçekleştirilen ilk icraat “İradeyi Milliye” gazetesidir 
38. Kurtuluş mücadelesinin bölgesellikten çıkıp ulusallığa geçmesi ilk defa Erzurum Kongresi ile başlamıştır 
39. Halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar almaya başladığı ilk kongre Erzurum Kongresidir 
40. TBMM’nin açılması ile İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır 
41. Milli egemenlik ilkesi ilk kez TBMM’nin açılması ile hayata geçirilmiştir 
42. TBMM, Milli iradeye dayalı ilk meclistir 
43. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun Ağnam vergisidir 
44. Boğazların uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmeye başlanacağına ilk kez Wilson Prensiplerinde bahsedilmiştir 
45. Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa edip sivil olarak milli mücadeleye başlaması Erzurum Kongresinden önce gerçekleşmiştir 
46. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla ilk defa Milli Mücadele hareketi başlamıştır 
47. Kuva-yı Milliye hareketini Batı Anadolu’da başlatan ilk cemiyet Reddi İlhak Cemiyetidir 
48. Amasya Genelgesi ilk defa Erzurum kongresinde onaylanmıştır 
49. TBMM’nin açılmasıyla İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan yok sayılmıştır 
50. Milli mücadeleye yönelik ilk ayaklanma İngilizlerin güdümlü Anzavur Ayaklanmasıdır (1 Eylül 1919)