Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi - Tarihi Havadis

Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi

Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/622547


Blokchain verilerin saklandığı, daha sonra ulaşılarak görülebildiği bloklardan oluşan ve sisteme dahil kullanıcıların verilerin doğruluğu konusunda mutabakatıyla yeni blokların eklendiği veri zinciridir. Zincirde yer alan her blok kendisinden önceki blok verilerinin özetini içerir. Böylece zincirdeki bir halka üzerindeki verilerin dışarıdan müdahale ile değiştirilmesi imkânsız hale gelir. Herhangi bir halkada yer alan veriler değiştirilmiş olsa da, halkanın geri çağırılması sırasında zincirdeki diğer kopyalarıyla karşılaştırılarak otomatik olarak eski haline gelir. Diğer taraftan veriler bloklara şifrelenerek kayıt edildiği için anahtara sahip olmayan birisi bloku açamaz. Böylece sisteme dışından müdahale önlenmiş olur. Günümüzde blokchain teknolojisi elektronik ticaret, para transferi, verilerin gizliliğinin korunması, depolanması ve paylaşılması ile sözleşmelerin saklanması gibi pek çok amaçla kullanılabilmektedir. Zincire halka eklenmesi ve mutabakat işlemleri madencilik olarak adlandırılmaktadır. Madencilik yapmanın bir ödülü vardır. Günümüzde Blokchain teknolojisini kullanan ve bitcoin, ethereum, ripple ve litecoin gibi alternatif kripto değişim araçlarını dağıtan 1.300 kadar zincir bulunmaktadır. Örneğin Bitcoin’de madenci zincirde yer alan en son halkanın özetini Blokchain üzerinde çalışan, ücretsiz olarak edinilebilen, bir algoritma üzerine aktarır ve bu algoritmayı çalıştırarak bir problemin çözümünü yapar. Çözümün doğruluğunun mutabakatı diğer madenciler ile sağlandıktan sonra yapılan çözüm zincire eklenir. Zincire eklenen bu halka önceki halkaların özetini de içeren yeni bir halkadır. Madenciler sonraki halkayı ekleyebilmek için çözümlemeye önceki halkanın özetinden başlamak zorundadır. Böylece her bir halkanın boyutu kendinden önceki tüm halkaların özetlerini içerdiğinden, öncekinden daha büyük olacaktır. Diğer taraftan zincire halka eklemeyi başaran madenci 12,5 bitcoin sahibi olmaktadır. Günümüzde bazı işletmeler yeni müşteri kazanma ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla Bitcoin benzeri bu araçları ödeme aracı olarak kabul etmeye başlamışlardır. Bu işletmeleri, ülkemizdekiler de dahil olmak üzere, “https://coinmap.org” benzeri internet sitelerinden bulmak mümkündür. Diğer taraftan bu araçlar sanal piyasalarda alınıp satılmakta, birbirleriyle değişimi yapılmakta ve bunlar üzerine vadeli işlemler yapılmaktadır. Böylece Blokchain teknolojisi, ortaya çıkış amacının ötesine geçmiş ve zincirin ödül kazanmak için kullanılması ve kazanılan ödülün kullanım alanları daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı kesinlikle kripto araçlara dikkat çekmek ve okuyucuyu bu araçlara yönlendirmek değildir. Ancak bu araçlar ticari hayata girmiştir. Bu araçlarla yapılan işlem ve olayların muhasebe kayıtlarına ve finansal tablolara aktarılması bir gerekliliktir. Bu amaçla çalışmamızda öncelikle bu araçların para, menkul kıymet yada emtia olarak kabul edilmesi konusundaki tartışmalar ortaya konmaktadır. Daha sonra bu araçların vergi kanunları doğrultusunda yapılandırılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve Uluslararası (Türkiye) Muhasebe Standartları yönünden durumları tartışılmıştır. Son olarak madencilik yapan, bu araçları alım satımda kullanan ve ticaretini yapan işletmeler açısından bu işlem ve olayların muhasebe kayıtlarına ve finansal tablolara aktarılması ele alınmaktadır.Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis,


EmoticonEmoticon