Kısa Birinci Dünya Savaşı / Tarihi Havadis - Tarihi Havadis

Kısa Birinci Dünya Savaşı / Tarihi Havadis

Kısa Birinci Dünya Savaşı / Tarihi Havadis

Bu tarihi arka planı, on beşinci yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa’nın, artan nüfusuna daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla giriştiği yeni üretim alanlarına yönelme faaliyetlerinden başlatıyor. Coğrafi keşifler sayesinde meydana gelen bu genişleme, Batı Avrupa devletlerinin gerek ekonomik ve gerekse politik yapılarında ciddi değişimlere neden olmuştur. Bu değişim aynı zamanda Batılı Devletler arasında acımasız bir rekabeti de doğurmuştur. Bu değişim ve rekabeti, Rönesans, Reform hareketleri, Otuz Yıl Savaşları ve Yedi Yıl Savaşları üzerinden değerlendiriyor. Bu olay ve olguların tarafı olan devletlerin, gerek Avrupa ana kıtasında ve gerekse dünyanın diğer bölgelerinde kurmaya çalıştıkları ekonomik ve siyasal güç olma mücadelesinin ortaya çıkardığı sonuçları ortaya koyuyor. Bu en güçlü olma mücadelesinin, Birinci Dünya Savaşına giden yolun taşlarını döşediğini tespit ediyor. “ Tıpkı Yedi Yıl Savaşları gibi. Tıpkı I. Dünya Savaşı gibi. Dikkatlice irdelendiğinde, bu savaşlar dizisinde; Otuz Yıl Savaşları’na “ giriş” Yedi Yıl Savaşları’na “gelişme” ve I.Dünya Savaşı’na “sonuç” yakıştırması yapmak hiç de yanlış olmayacaktır.” Tüm değişim ve dönüşümün kırılma noktaları olarak sırasıyla; Sanayi Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali ve Napoleon Savaşları, olarak tespit ediliyor. Dönüşüm noktaları olarak ise Viyana Kongeresi, Restorasyon Dönemi, 1830 İhtilalleri, 1848 ihtilalleri ve Kırım savaşı ve Paris Barış Konferansı, olarak tespit ediliyor. Bölüm yukarıda saydığımız olay ve olgularla meydana gelen, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal değişimlerin muhatabı olan devletlerin her birinin geçirmiş oldukları aşamaların neler olduğu izahıyla son buluyor. Batının, gerek Avrupa ana kıtasında ve gerekse dünyanın diğer alanlarında girişmiş oldukları güç mücadelesi, dünyayı büyük bir savaşa sürükleyeceği kesin görünüyordu. Savaşın, galip gelene de mağlup olana da bir şey kazandırmadığının bilincinde olanlar, dünya barışı için çeşitli girişimlerde bulundular. Birincisi 1899 ve ikincisi 1907 yılında toplanan La Haye Barış konferansları aralarındaki mücadeleleri beka problemi olarak gördüklerinden bir neticeye ulaştırılamadı. 

TARİHİ HAVADİS SUNAR...