KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER VE AYAKLANMALAR İLKLER - Tarihi Havadis

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER VE AYAKLANMALAR İLKLER


KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER VE AYAKLANMALAR 


1. TBMM’nin topraklarını işgal eden düşmanlarına karşı açılan ilk cephe Doğu Cephesi’dir 
2. Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme yolunda TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarı Gümrü Barış Antlaşması’dır 
3. TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır 
4. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan büyük devlet Sovyet Rusya’dır (Moskova Antlaşması ) 
5. TBMM’nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet Ermenistan’dır (Gümrü) 
6. TBMM’nin siyasi gücünü tanıyan ilk İtilaf devleti Fransa’dır (Ankara) 
7. Doğu sınırı ilk defa Kars Antlaşmasıyla günümüzdeki haline getirilmiştir 
8. Milli mücadeleye saygı duyarak Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır (II. İnönü) 
9. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşıdır 
10. Kütahya - Eskişehir savaşları Kurtuluş savaşında alınan ilk ve tek yenilgidir (24 Temmuz 1921) 
11. TBMM ordularının katıldığı ilk taarruz savaşı Başkomutanlık Meydan Muharebesidir 
12. İtilaf devletleri milli mücadelenin başarıya ulaştığını ilk defa Lozan antlaşmasıyla kabul etmiştir 
13. Kurtuluş savaşında ilk düzenli ordu batı cephesinde faaliyet göstermiştir 
14. Batı cephesinde düzenli ordunun kazandığı ilk askeri başları I.İnönü Zaferidir 
15. Güneyde işgalcilere karşı en büyük direniş Fransız ve Ermenilere karşı olmuştur 
16. İşgallere karşı tepki olarak düzenlenen ilk miting Adana Kozan’da gerçekleştirilmiştir 
17. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez Gümrü antlaşmasında “Türkiye” olarak belirtmiştir 
18. Moskova Antlaşmasıyla Gürcistan’a bırakılan Batum, Misak’ı Milli’den verilen ilk tavizdir 
19. Yeni Türk Devletinin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet Sovyet Rusya’dır 
20. Doğu sınırlanın kesin olarak çizildiği antlaşma Kars Antlaşmasıdır (13 ekim 1921) 
21. Sakarya savaşı TBMM’nin yaptığı son savunma savaşıdır 
22. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa Sakarya savaşı ile dönmüştür 
23. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşmasıdır 
24. Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiren antlaşma Mondros Ateşkes Antlaşmasıdır 
25. Kuva-y ı milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş I. İnönü Savaşıdır 
26. İtilaf devletlerinin TBMM’nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi Londra Konferansı ile gerçekleşmiştir (21 Şubat-12 Mart 1921) 
27. kurtuluş savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi Büyük Taarruz’dan sonradır (26 Ağustos - 18 Eylül 1922) 
28. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez Londra Konferansında kabul edilmiştir 
29. Mudanya Ateşkes Antlaşması İsmet İnönü’nün ilk siyasi başarısıdır (1922) 
30. Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir 
31. Büyük Taarruz Savaşının kazanılması ile kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir 
32. Kurtuluş savaşında İstanbul’un TBMM kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez Mudanya Ateşkes Antlaşması ile gerçekleşmiştir 
33. TBMM kurtuluş savaşı sırasında ilk dış yardımı Sovyet Rusya’dan almıştır 
34. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasındaki savaş hali 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sona ermiştir 
35. TBMM’nin kurtuluş savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim saltanatın kaldırılmasıdır (1 Kasım 1922) 
36. İtilaf devletlerin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı Boğazlardır 
37. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti Musul’dur 
38. Temsil kurulu TBMM açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organdır 
39. Temsil heyetinin ilk icraatı Ali Fuat Paşa’yı Anadolu Kuvayı Milliye komutanlığına atanmasıdır 
40. Türk halkının kurtuluş savaşına topyekün katılması ilk defa Tekalifi Milliye emirleri ile gerçekleşmiştir 
41. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul hükümeti itilaf devletlerince ilk defa yok sayılmıştır 
42. Lozan’da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular Ermeni Meselesi ve Kapitülasyonlar’ dır 
43. İlk düzenli Kuvayı milliye hareketi batı Anadolu’da (Ayvalık) Yunanlılara karşı başlatılmıştır 
44. Mustafa Kemal Paşa’ya Mareşallik ve Gazilik unvanları Sakarya Savaşından sonra verilmiştir 
45. TBMM, Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir