LAFCADIO HEARN VE JAPONYA ALGISI - Tarihi Havadis

LAFCADIO HEARN VE JAPONYA ALGISI

LAFCADIO HEARN VE JAPONYA ALGISI


Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis


Patrick Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo, 1850–1904), Meiji dönemi Japonya’sını batı dünyasına tanıtan önemli aydınlar arasında yer alır. Hearn, gerçekleştirdikleri noktasında, Japonya’yı batıya tanıtan çağdaşı pek çok batılı aydından çoğunlukla farklı bir konumda ele alınır ve değerlendirilir. Hearn, 1890 yılında kırk yaşındayken Japonya’ya ayak basmış ve ellidört yaşında ölümüne kadar Japonya’dan hiç ayrılmamıştır. Bu süre içerisinde Hearn, tıpkı bir Japon gibi yaşamış, samuray ailesine mensup bir bayanla evlenmiş ve Japon vatandaşlığına geçerek Koizumi Yakumo adını almıştır. Hearn, Japonya’da yaşadığı ondört yıl boyunca Japonya ve Japon kültürü üzerine çok sayıda eser kaleme almış ve bu eserler batıdaki Japonya bilgisinin oluşumuna önemli bir katkı sağlamıştır. Hearn’ün kaleme aldığı eserlerin oldukça geniş bir yelpazede olduğu görülür. Genel Japonya izlenimlerinden, çevresinde olup biten olaylara ilişkin kişisel yorumlara; Japonya’nın batılılaşma sürecinden, doğaüstü olayları konu alan Japon halk hikâyelerine kadar Hearn pek çok konuda eser vermiştir. Hearn; Japonya, Japon toplumu ve Japon kültürüne yönelik kendine özgü yaklaşımı ile diğer batılı aydınlardan farklı bir çizgi yaratmış ve bu özelliğiyle haklı bir ün kazanarak dikkat çekmiştir. Bu makalede, Lafcadio Hearn’ün yaşamı ve eserlerinden kesitler verilerek Japonya algısına ilişkin genel bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır.