MAĞLUBİYETİ UNUTTURAN TÖREN: ESARETTEN KURTULAN GAZİ OSMAN PAŞA’NIN İSTANBUL’DA KARŞILANIŞI - Tarihi Havadis

MAĞLUBİYETİ UNUTTURAN TÖREN: ESARETTEN KURTULAN GAZİ OSMAN PAŞA’NIN İSTANBUL’DA KARŞILANIŞI

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/392189

XIX. yüzyıl Osmanlı tarihinin en kritik dönemlerinden birini özellikle yüzyılın son çeyreğinde vuku bulan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nın oluşturduğuna şüphe yoktur. Ağır mağlubiyetlerle tamamlanan bu savaşın kamuoyu nezdindeki moral çöküntüsünü gidermek için psikolojik anlamda bazı çarelere başvurulduğu dikkat çekmektedir. Bu anlamda 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşları sırasında gösterdiği yararlılıklarla öne çıkan başlıca figür ise “Plevne kahramanı” olarak bilinen ve bilahare döneminde büyük bir manevi etkiye sahip şahsiyet olarak da tanımlanacak olan Gazi Osman Paşa’dan1 başkası değildir. Savaşın ağır yükünün verdiği büyük moral çöküntüsünü bir ölçüde azaltmaya yönelik olarak devletin bilhassa onun esaretten kurtularak İstanbul’a gelişi vesilesiyle yapılmasını açık şekilde desteklediği anlaşılan karşılama töreni bu anlamda son derece önemlidir. Aslında Osmanlı tarihine bakıldığında esaretten dönen bir komutanın bu şekilde karşılanması hiç rastlanılmayan bir durumdur. Bu anlamda Osmanlı tarihi açısından emsalsiz bir örnek teşkil ettiğide iddia edilebilir.2 Bu kısa makalede hem bu konuda kamuoyuna yönelik algının gazeteler yoluyla nasıl intişar bulduğunun, hem de bu hususta yazılan yegâne kitap olan ancak hiçbir dipnot bilgisi verilmeyen “Gazi Osman Paşa İstanbul’un Kollarında”3 adlı kitabın kaynaklarının neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis,EmoticonEmoticon