Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Kur’an Etkisi Ve Din Yoluyla İrşat - Tarihi Havadis

Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerinde Kur’an Etkisi Ve Din Yoluyla İrşat

http://www.itobiad.com/download/article-file/92749
Büyük edip, şair, yazar ve düşünürleri her yönleriyle incelemek, edebi ve tarihi görevlerimizdendir. Böyle önemli bir görevi yerine getirmek, geleceğe hazırlanmak açısından son derece önemlidir. İstiklal Marşı ve Safahat’ın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy, Balkan Harbi ile Milli Mücadele’de, büyük bir gayretle halkı birlik ve beraberlik içerisinde olma hususunda eğitmeye çalışmış ve bu konuda küçümsenemeyecek derecede etkili olmuştur. O, bu alanda şiir sanatını kullandığı gibi, camilerde halka sohbetler düzenlemiş ve bu sohbetlerde Kur’ân’dan ayetler okuyarak tefsirlerini yapmıştır. Biz, Mehmet Akif Ersoy’u bir şair olarak tanırız. Aslında o, aynı zamanda bir din bilim adamıdır. Çünkü o, şiirlerinde ayetlere yer verdiği gibi, milli mücadele yıllarında İstanbul’un Beyazit, Fatih ve Süleymaniye camileri, Balıkesir’in Zağanos Paşa camisi, Kastamonu’nun Nasrullah camisi ve başka pek çok camide verdiği vaazlarda, hep ayetlerle insanları eğitmeğe, onlara birlik, beraberlik, sabır, azim ve irade ruhunu vermeye çalışmıştır. Kur’ân, onun ruh dünyasının merkezini oluşturuyordu. Onun beyninde hep Kur’ân vardı. Şu şiiri, onun dindar yapısını yansıtmaktadır: Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı1 Bu ifadelerin sahibi olan Mehmet Akif, toplumun realitesini Kur’ân’ın ışığında incelemiş, hastalıklarını teşhis edip tedavi çârelerini Kur’ân’da aramıştır. Onun tabii ilimleri tahsili, zekâsı, müşahede kabiliyeti, kendisine realist gözlem ve tahlil yapma imkânı sağlarken,Kur’ân onun şaşmaz mihengi, daha doğrusu rehberi olmuştur.2 Kur’ân’ın ana gayesi, insanları hidayete erdirmektir.3 Mehmet Akif Ersoy’un ana gayesi de insanları, Kur’ân’ın hedeflediği hidayete ulaştırmak olmuştur. Bu yazımızda, önce Mehmet Akif Ersoy’un hayatını özet halinde sunacak, sonra, onun vaaz ve irşat faaliyetlerinde Kur’ân Tefsirinin yeri ve önemi ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Vefatından bu yana hakkında en çok kitap ve makale yazılan şair ve mütefekkirlerden biridir. Biz de bu yazımızla, onun hakkında yazılanlara katılmak ve bir nebze katkıda bulunmak istiyoruz.  


EmoticonEmoticon