Tarihi Havadis / MÖ 1. binde cam kase üretimi - Tarihi Havadis

Tarihi Havadis / MÖ 1. binde cam kase üretimi

İlk kez MÖ 15. yüzyılın ikinci yarısını takiben kase biçimini alan ve sonrasında oldukça kontrollü bir endüstrinin parçası olan cam (Çakmaklı 2017: 325) en parlak dönemini Tunç Çağı’nda yaşamıştır. Cam sanatı Karanlık Dönem içinde uğradığı duraklamadan MÖ 8. yüzyılda tekrar hareketlenerek günümüze kadar sürekli gelişim göstermiştir. Bu dönemden itibaren farklı tasarımlar, süslemeler ve renklerle kaseler üretilmiştir. Mezopotamya’nın en önemli devleti olan Assur MÖ 8. ve 7. yüzyılda üretilen cam kaplarda üretim anlamında başı çekmektir (Ignatidou, 2005: 419) (Figür 1).Taklitlerini değerli materyaller ve kaya kristalinden alan bu ilk dönem cam kaselerin üretimi Assur’un yıkılışına kadar devam etmiştir (Oates, 2001: 239, fig.151). Anadolu’da ise Gordion kazılarında MÖ760 yıllarına tarihlenen Phrygia-Gordion P tümülüsünde ortaya çıkarılan ve “Gordion kasesi” olarak adlandırılan kase en erken tarihli omphaloslu renksiz kase olarak kayıtlara geçmiştir (Figür 2). Araştırmacıların Gordion kasesi ile ilgili olarak yaptıkları yorumlar arasında Von Saldern, kasenin Assur üretimi olabileceğini düşünmekteyken (Von Saldern, 1959: 27) Jones, Gordion’da çıkan benzer kase parçasının ve Phrygia üretimi metal kaplara benzerliğinin üzerinde durarak kasenin Gordion’da üretilmiş olabileceği değerlendirmektedir (Jones, 2006: 21). Kraliyete ait bir mezarda bulunması bu eserin seçkinliğini arttırmaktadır. Bu nedenle cam kasenin belki de Assurlu bir cam ustası tarafından Gordion’da özel olarak üretilmiş olabileceğini akla getirmektedir (Erten, 2002: 319-329) 


Tarihi Havadis