MOĞOLLARIN İKİNCİ JAPONYA SEFERİ: KYUSHU 1281 - Tarihi Havadis

MOĞOLLARIN İKİNCİ JAPONYA SEFERİ: KYUSHU 1281

MOĞOLLARIN İKİNCİ JAPONYA SEFERİ: KYUSHU 1281


Uygarlıkların arasındaki iletişim türlerinden birinin savaş olduğunu söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak, uluslararası ilişkilerde uzun bir dönem ülkelerin diplomasilerindeki anlaşmazlıkları çözmek için bir araç olarak görülen savaşların, ulusların olmadığı eski devirlerde de benzer özellikler gösterirken, medeniyetlerin yeni buluştukları ortamlarda bir nevi karşılıklı ilişki kurma aşamasında rol oynadığı düşünebiliriz. Birbirlerini keşfeden medeniyetlerin zaman içerisinde aralarındaki siyasi davranışları geliştirerek diplomasiyi oluşturmaları, zamanla birden fazla medeniyetin aralarında çeşitli ittifakların yapılması gibi ortak amaçlar uğrunda birleşmelerine kadar varmıştır. Zaman içinde birbirlerine karşı mücadele veren devletler, kısa bir süre önce savaştıkları devletlerle işbirliğine giderek başka ülkelere seferler düzenlemişlerdir. Bazen de devletler işgal ettikleri ülkelerin milletleriyle ortak çıkarlar uğruna benzer faaliyetlerde bulunmuşlardır. 13. yüzyılda Cengiz İmparatorluğu kurulduktan sonra Uzak Doğu’da yaşanan bazı siyasi gelişmeler incelendiğinde benzer davranışlara rastlanabilir. Bunun bir örneğine Kubilay Han’ın1 Japonya’yı işgal etme düşüncesi ile başlayan olaylar zinciri içinde tanık olmaktayız. Çin ve Kore kıyılarından Japonya’ya yapılan çıkarmaya aslında bir kara milleti olan Moğolların başını çektiği Çinli ve Koreli askerlerin de içinde bulunduğu dev bir armadanın katılması ve karşılarında Japonların bulunması, 1281’de yapılan Moğolların Japonya’yı istila girişimini bu dört medeniyetin tarihte buluştuğu bir olay yapmıştır. Bu medeniyetlerin kesişme noktası ise Kyushu Adası olmuştur. Aslında konuya yönelik yazılı ve çizili belgeler olmasına rağmen literatürde fazla rastlanmayan bu istila girişimi ile ilgili yapılan bu araştırmada, önceden yapılan çalışmalar ışığında bazı bilgilerin ortaya konması ve savaş tarihi açısından gerekli görülen bazı tespitlerin yapılması amaçlanmıştır. 


EmoticonEmoticon