Osman Gazi'nin Orhan Bey'e Vasiyeti - Tarihi Havadis

Osman Gazi'nin Orhan Bey'e Vasiyeti

Allah’ı tanımayan, kazancını şaraba veren, zina yapan kimselere devlet işlerinde vazife verme. Verirsen yüzü kara olarak ahirete gelesin. Zira bu tip kişiler, Allah’ın gazabına müstahak olduklarından işlerinde hayr ve muvaffakiyet olmaz. Bunlar halka iyi muamele etmezler ve rüşvet almaya meyyal olurlar. Memleket ve millet bunlardan zarar görür.