RASYONEL-EMOTİF (RET) VE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİLER (BDT): YAKIN DÖNEM ARAŞTIRMA BULGULARI - Tarihi Havadis

RASYONEL-EMOTİF (RET) VE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİLER (BDT): YAKIN DÖNEM ARAŞTIRMA BULGULARI

RASYONEL-EMOTİF (RET) VE BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİLER (BDT): YAKIN DÖNEM ARAŞTIRMA BULGULARI

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/100112
Etkinliğinin ne olduğuna dair soruların zihnimizi kurcaladığı «psikoterapi süreci» ne ilişkin çalışmaların sayısı son yıllarda hızla arttığı gibi, yürütülen araştırmalar, ele alınan bozukluklar ve kullanılan tedavi yöntemlerine göre de günden güne ayrımlaşmış hale gelmektedir. Bundan hareketle, nevrotik kaynaklı bozuklukların tedavisinde yoğun olarak kullanılan rasyonel-emotif ve bilişsel-davranışçı terapiler, klinik psikolojinin önemli bi r araştırma alanını oluşturmaya başlamıştır. B u çalışmada, her ik i psikoterapi yaklaşımının çeşitli bozukluklardaki etkinliğini ortaya koyan yakın dönem (özellikle 1990 ve sonrası) araştırma bulgularının gözden geçirilmesine çalışılacaktır. Bi r çok araştırma, genel olarak psikoterapinin tedavi görmemekten çok daha yardımcı bi r yol olduğunu ortaya koymuştur (Luborsky ve diğ,, 1975; Smith ve diğ., 1980 i.y.a. makale Beck¬ ham ve Watkins, 1989 i.y.a. eser Freeman ve diğ., 1989). Bununla birlikte, bi r tedavi yönteminin bi r diğerinden üstün olduğunu kanıtlayan kesin veriler bulunmamaktadır (Luborsky ve diğ., 1975; Frank, 1979 i.y.a. makale Beckham ve Watkins, 1989 i.y.a. eser Freeman ve diğ., 1989). Frank'm araştırma sonuçlarına göre, kısa vadede, bilişsel terapinin depresyonun ortadan kaldırılmasında etkili olduğu görülürken, Smith ve diğerlerinin 475 çalışmanın bulgularını gözden geçirdiği meta-analitik araştırması, bilişsel terapilerin, meta-analizde ele alman diğer 17 çeşit terapiden çok daha anlamlı derecede yüksek etkinlik gösterdiğini saptamıştır. B u genel bulgulardan hareketle bilişsel terapilerin (Beck'in depresyonun bilişsel terapisi, Meichenbaum'un stres ile başa çıkma eğitimi, Ellis'in rasyonel-emotif terapisi) kullanıldığı özel alanlara dair en yoğun araştırmanın depresyon konusunda gerçekleştirildiği görülmektedir.


EmoticonEmoticon