Sınıf Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Öğrenme Eksikleri - Tarihi Havadis

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Öğrenme Eksikleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Öğrenme Eksikleri

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/633213


Öğrenci başarısını etkileyen önemli faktörlerin başında verilen öğretimin etkinliği gelir. Öğretmenlerin yeterli alan ve pedagojik alan bilgisine sahip olmaları, öğrencilerinin matematikte başarılı olmaları açısından gerekli ve önemlidir (Hill, Rowan ve Ball, 2005; Tchoshanov, 2011). Bu noktada, özellikle ilerleyen kademelere temel teşkil edecek olan eğitimi sağlayacak sınıf öğretmenlerinin genelde matematik bilgileri, özelde ise geometri bilgileri öğrenci öğrenmeleri ve başarısı açısından önem arz eder. Geometri, matematik öğretiminde üzerinde önemle durulması gereken ana konulardan biridir ve geometri derslerinin birbiri üzerine inşa edilerek öğrenilmesi ve düzeyler arası geçişin sağlanabilmesi gereklidir (Collier ve Pateracki, 1998). Erken dönem geometri öğretimi de, sonraki öğrenmelere temel oluşturmaktadır (Pusey, 2003). Başka bir ifadeyle, geometri öğretimi matematiksel gelişime ve bilişsel beceri gelişimine katkı sağlama potansiyeline sahiptir (Clements ve Sarama, 2011). İlkokul matematik ders programına bakıldığında, 1-4. sınıf seviyesinde geometri öğrenme alanında birinci sınıflarda geometrik şekil ve cisimlerin çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılması, uzamsal ilişkilerin ifade edilmesi, eşlik kavramı, örüntüler; ikinci sınıflarda şekil sınıflandırmanın yanı sıra yapı çizimi, simetri, örüntüler; üçüncü sınıflarda cisimlerin temel elemanlarının öğretimi, şekil çizimi, simetri doğrusu, geometride temel kavramların tanıtılması; dördüncü sınıflarda şekillerin özellikleri, yapı oluşturma, ayna simetrisi, açılar gibi konulara ilişkin kazanımlara yer verildiği görülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). O halde, bu kazanımlara yönelik verimli ders işleyebilmeleri ve öğrencilerinin anlamlı öğrenme gerçekleştirebilmeleri adına öncelikle sınıf öğretmeni adaylarının beklenen bilgi düzeyinde olmaları gerekir. Bu noktada, sınıf öğretmeni adaylarının geometrik düşünme yapılarının istenen düzeyde olması adına öğretmenliğe adım atmadan önce geometrik düşünme düzeylerinin belirlenmesi ve olası öğrenme eksikliklerinin tespit


,Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis,


EmoticonEmoticon