Soğuk Savaş Sonrası Orta Doğu Bağlamında Türk-Amerikan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Tarihi Havadis

Soğuk Savaş Sonrası Orta Doğu Bağlamında Türk-Amerikan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

Soğuk Savaşın başlangıcından bu yana önemli bir müttefiklik ilişkisi içerisinde
bulunan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin muhteviyatının
irdelenmeye çalışılacağı bu makalede, Soğuk Savaş sonrasında Ortadoğu’da yaşanan
ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen kimi olaylar ile Türkiye’nin Orta Doğu
ülkeleri ile olan ilişkilerinin ABD ile olan ilişkilerine yansımaları ele alınacaktır.
Bu çalışmada ilk olarak, Birinci Körfez Savaşının Türk-Amerikan ilişkileri başta
olmak üzere, Türkiye’nin iç ve dış politikası üzerindeki etkisi incelenmeye
çalışılacaktır. İkinci olarak, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali karşısında Türkiye’nin
tavrı değerlendirilecektir. Üçüncü olarak, 1979 İslam Devriminden bu yana ABD ile
çeşitli gerginlikler yaşayan İran ile Türkiye’nin ilişkilerinin Türk-Amerikan ilişkilerine
etkisine değinilecektir. Dördüncü olarak Türkiye’nin İsrail ile değişken ilişkileri ABD
ile olan ilişkileri kapsamında irdelenecektir. Son olarak Arap Baharı sırasında Libya,
Mısır ve Suriye örnekleri üzerinden Türkiye ve Amerika’nın tavrı karşılaştırmalı
olarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Varılmak istenen nokta, iki ülke arasındaki ilişkiler ne kadar gerginleşirse gerginleşsin
yahut görüş ayrılıkları ne denli derinleşirse derinleşsin, iki ülkenin de aradaki ilişkiden
tamamen vazgeçemediği ve müttefiklik ilişkisinin devam ettiği gerçeğidir.