“Tanzimat Döneminde Ufaklık Para Sorunu (1839-1879)” - Tarihi Havadis

“Tanzimat Döneminde Ufaklık Para Sorunu (1839-1879)”

“Tanzimat Döneminde Ufaklık Para Sorunu (1839-1879)”

Para tarihi literatürüne bakıldığında akademisyenlerin ilgisini çeken ilginç konuların başında “ufaklık para” gelmektedir. Braudel’a göre yoksulların “kara parası”, Habib’e göre “kitlelerin parası” olan ufaklık para tarih boyunca gündelik iktisadi hayatın bir realitesi olmasına karşın muhtelif nedenlerle, siyasi otoritelerin ilgi alanı dışında kalmıştır (Habib, 1961:9-10; Braudel, 1981:458). Ekonomilerin giderek daha parasal hale gelmesi, ülkelerin kırsal kesimlerinin piyasa ile giderek bütünleşmesi, sanayileşme ile birlikte işçi sınıfının ortaya çıkması ve şehirlerin kalabalıklaşması sonucunda ufaklık para sorunu daha önemli hale gelmiş, 19. yüzyılda yapılan para reformları ile ufaklık para alanı para sistemi içerisine dâhil edilmiştir. Bu gelişmeyi olanaklı kılan en büyük etken ise teknolojik gelişmelerin ufaklık para darbına ilişkin sorunları gidermesidir (Helleiner, 2003:66-74). Osmanlı Devleti’nde de Tanzimat Dönemi’nde girişilen para reformunun hedeflerinden birisi ufaklık para alanının düzenlenmesidir.  
Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis,