Tarih alanında ilkler nedir? - Tarihi Havadis

Tarih alanında ilkler nedir?

TARİH ve TAKVİM 

1. İnsanlık tarihinin en eski devri Eski Taş (Paleolitik ) devridir 
2. Taştan ve kemikten kaba aletler ilk kez Yontma Taş devrinde yapılmıştır 
3. Mağara resimlerine ilk kez Yontma Taş devrinde rastlanmıştır 
4. Ateş ilk kez Yontma Taş devrinin sonunda kullanılmaya başlanmıştır 
5. Tarımsal faaliyetler ve balıkçılık ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır 
6. Tekerleğin kullanılması ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır 
7. İnsanlık, tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine ilk kez Cilalı Taş devrinde geçmiştir 
8. Klan ve köyler ilk kez Cilalı Taş devrinde oluşmaya başlamış, insanlık toplumsal hayata geçmiştir 
9. Bitki liflerinden elbise yapımına ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır 
10. Dokumacılık faaliyetlerine ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır 
11. Topraktan ve seramikten çanak çömlek yapımına ilk kez Cilalı Taş devrinde başlanmıştır 
12. Özel mülkiyet anlayışı ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya başlamıştır 
13. Toplumsal anlamda sosyal sınıflar ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır 
14. Çok tanrılı dini inanış ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır 
15. Ataerkil aile yapısı ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır 
16. Üretim fazlalığı ile birlikte ticari faaliyetler ilk kez Cilalı Taş devrinde başlamıştır 
17. Sözlü hukuk kuralları ilk kez Cilalı Taş devrinde ortaya çıkmıştır 
18. Totem inancı gereği Dolmen ve Menhir denilen anıtlar ilk kez Cilalı Taş devrinde dikilmiştir 
19. Madenden eşya yapımına ilk kez bakır devrinde başlanmıştır 
20. İlk kullanılan maden Bakır madenidir 
21. Anadolu’da yazı ilk kez tunç devrinde kullanılmıştır 
22. İlk büyük devletler maden devrinde kurulmuştur (Mezopotamya) 
23. Tarih öncesi dönemlerde insanlar eşya ve alet yapımında sırasıyla taş, toprak ve madeni kullanmışlardır 
24. Hayvanların evcilleştirilmesi ilk defa Cilalı Taş devrinde gerçekleşmiştir 
25. Taş, doğal şekliyle silah olarak ilk defa Kabataş devrinde kullanmıştır 
26. Yontma Taş devrinde sığınak yeri olarak ilk defa Mağaralar kullanılmaya başlanmıştır 
27. Şehir (site) devletleri ilk defa Tunç devrinde ortaya çıkmıştır 
28. Kıtalar arası deniz ticareti ilk defa Tunç devrinde ortaya çıkmıştır 
29. Yazılı hukuk kuralları ilk defa demir devrinde oluşturulmuştur 
30. Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmiştir 
31. Tarihin ilk büyük imparatorlukları İlk Çağ’da kurulmuştur 
32. İlk Çağ tarihi devirlerin en uzun süreli olanıdır 
33. Hıristiyanlık ilk defa İlk Çağ’da yayılma olanağı bulmuştur 
34. Düzenli ordular ilk defa İlk Çağ’da geliştirilmeye başlamıştır 
35. Kitle savaşları,Haçlı Seferleri ile ilk kez Orta Çağ’da görülmüştür 
36. Son tek tanrılı din olan İslamiyet Orta Çağ’da ortaya çıkmıştır 
37. Sosyal devlet anlayışının en yaygınlaştığı dönem Yakın Çağ’dır 
38. Tarih öncesi dönemde toplumlar arası etkileşim en çok savaş, göç ve ticaret ile gerçekleşmiştir 
39. İpek ve baharat yolları ilk defa İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır 
40. Cilalı Taş döneminde çömlekçi çarkının icadı Endüstriyel devrimin başlangıcıdır 
41. Tarih öncesi dönem ilk kez Mezopotamya’da sona ermiştir (MÖ.3500) 
42. Anadolu’nun ilk üretim merkezi Çayönü’dür (Diyarbakır) 
43. Anadolu’da Eski Taş (Kabataş) dönemi ile ilgili ilk yerleşim merkezleri Karain,Beldibi,Belbaşı’dır (Antalya) 
44. Orta Taş Dönemi’nin Anadolu’daki ilk yerleşim merkezleri Ankara’da Macunçay, Samsun’da Tekkeköy’dür 
45. Tarih öncesi dönemde ısının 1600 santigrat dereceye çıkarılmasıyla ilk defa demirden araç gereç yapımına başlanmıştır 
46. Hz.İsa’nın doğumu, Miladi takvimin başlangıcı yılı olarak kabul edilmektedir 
47. Tarih öncesi dönemde ilk yerleşim yerleri olarak nehir ve ırmak kenarları tercih edilmiştir 
48. Buğday ve darı topraktan elde edilen ilk tarım ürünleridir 
49. Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi Hicri takvimin başlangıç yılı olarak kabul edilmektedir (622) 
50. İlk tek tanrılı din olan Musevilik İlk Çağ’da ortaya çıkmıştır.