TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASINDA “ÜÇLÜ SİSTEM” ve TÜRK-İSLÂM TARİHİ’NİN ÇAĞ TAKSİMİ MESELESİ - Tarihi Havadis

TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASINDA “ÜÇLÜ SİSTEM” ve TÜRK-İSLÂM TARİHİ’NİN ÇAĞ TAKSİMİ MESELESİ

TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASINDA “ÜÇLÜ SİSTEM” ve TÜRK-İSLÂM TARİHİ’NİN ÇAĞ TAKSİMİ MESELESİ

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/164034


İnsanların yeryüzünde görülmesiyle birlikte başlayan; fakat yazının icadıyla kayıt altına alınan tarihî süreç, çok uzun bir zaman dilimini ihtiva etmektedir. Nereden bakarsanız bakın on binlerce yıllık bu süreçte vuku’ bulan tarihî olayların bir bütün hâlinde ele alınması; âdeta bir nehrin yatağında akması gibi, ardı ardına cereyan eden olaylar silsilesinin bu hâliyle araştırılması ve anlaşılması da gerçekten zordur. Bu zorluk asıl olarak, olaylar sarmalının tespit edilmesini, araştırılmasını, anlaşılmasını ve yeniden kurgulanmasını konu edinen tarih için geçerlidir. Bundan dolayı tarihin ve tarihçiliğin varoluş nedeni olan geçmişin tetkik edilmesinde tarihî sürecin bir şekilde bölünmesi; çağlara ve dönemlere ayrılması gerekliydi. Aslında buradaki mesele sadece tarihin araştırılması değildir. Bilindiği üzere, tarihin araştırılması aynı zamanda hâdiselerin anlaşılmasına ve neticesinde bunların anlamlandırılmasına yardımcı olmaktadır. Kendi başına geçmişin ve olayların seyrinin bilinmesi yetmez. Bunlar ilk hâlleriyle ham bilgiler olup; bir şekilde anlamlandırılmaları ve yorumlandırılmaları gerek. Dolayısıyla tarihî süreç bir olaylar yumağı ve sarmalı hâliyle kaldığı veya tasavvur edildiği sürece, bunun yapılmasının imkânı yoktur. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı tarihin çağlara, bölümlere ve dönemlere ayrılmasına ihtiyaç duyulmuştur/duyulmaktadır. Böylesine bir ihtiyacın, sadece modern zamanlara ait bir durumundan kaynaklanmadığının da altını çizmek gerek. Aksine tarihî sürecin dönemlere ayrılmasına yönelik ilk tasarruflar oldukça gerilere gitmektedir. Nitekim en eski dönemlere ait “mitolojik” tarih tasavvurundaki “döngüsel/dairevî” süreçteki aşamalar da aslında bu türde bir ihtiyacın ilk örnekleridir. Sonraki dönemlerde tarihî sürecin “çizgisel/hattî” olarak tasavvur edilmesiyle birlikte, bugünkü anlamda tarihin çağlara ayrılması gerçekleştirilmiştir.


Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis,


EmoticonEmoticon