Taşa Kazınan Tarih Türklerin İlk Yazılı Belgeleri - Tarihi Havadis

Taşa Kazınan Tarih Türklerin İlk Yazılı Belgeleri

Taşa Kazınan Tarih Türklerin İlk Yazılı Belgeleri
Eski Türk dili üzerine çalışmaları olan Erhan Aydın, eski Türk dili üzerine çalışmaları ile tanınmaktadır. Türk İşbirliği Ajansı ve Moğolistan’daki Türk Anıtları gibi projelerde de görev alan araştırmacı Türk dili üzerine pek çok bildiri ve makalenin de yazarıdır. Türk tarihinin en önemli kaynaklarından olan yazılı Türk belgeleri üzerine yaptığı Taşa Kazınan Tarih Türklerin İlk Yazılı Belgeleri adlı eserinde Türk yazıtlarını incelemiştir. İçindekiler ve Önsöz ile başlayan eserin girişinde Türk dili ve Türk dilinde olan yazılı belgeler hakkında genel bir değerlendirme yapan araştırmacı, yazılı belgelerin en eski süreçlerine değinerek, I. Türk Kağanlığı döneminde yazılan anıtlar ve dikiliş tarihleri hakkında bilgiler sunarak farklı dillerde Türkçe cümleler ile yazılmış olan eserlerden de söz etmiştir. Yazıtların konumları hakkında da eserinde bilgi veren araştırmacı eserlerin ağırlıklı olarak, Çin, Moğolistan ve özerk Doğu Türkistan havalisinde yer aldığına değinmiştir.Eserde Türklerin ilk olarak tarih sahnesine çıktığı yerler hakkında farklı görüşleri belirten araştırmacı, Türklerin ilk olarak ortaya çıktığı yer hakkında arkeolojik ve Çin yılıklarını esas alarak bir değerlendirmede bulunmuştur. Türk adının Türk runik alfabesindeki farklı söyleniş ve yazılışları üzerinde de harflerin yazımı ve verdiği sesler üzerine değerlendirmelerde bulunan araştırmacı, farklı yazıtlar başta olmak üzere örnekler sunarak Radloff, Ahmet Caferoğlu, Sokolov gibi önemli araştırmacıların görüşlerine yer vererek Türk runik alfabesi ile Soğd, Arami, Çince ve Hint yazı dilleri arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Runik Türk alfabesini tablo olarak sunan araştırmacı, harflerin verdiği sesler ve kelimelerin kuruluş şekli gibi önemli bilgiler sunmuştur. Noktalama işaretlerinin kullanılış tarzı ve ünlü seslerin kullanıldığı noktalar hakkında bilgiler vermiştir.

Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis, 


EmoticonEmoticon