Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi - Tarihi Havadis

Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi

Türk Devlet Geleneğinde Bir Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Vakıf Müessesesi

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/637359Türk devlet geleneğinde, yaklaşık bin yıllık süreçte İslam medeniyetinin derin izleri bulunmaktadır. Yazıcı’nın belirttiği gibi (2013: 29), Türklerin İslam medeniyetine dahil olmaları, Türk tarihi açısından oldukça önemli bir gelişmedir.İslam medeniyeti, Türk toplumunu yeniden yapılandıran bir inanç ve ahlak düzeni olma işlevini görmüştür (Özakpınar 1999: 30). İslam medeniyeti, özellikle 1071 yılında Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi sonrasında Türk devlet yapılanmasında çeşitli etkiler yapmıştır. Devlet yapılanmasının içerisine İslam medeniyetine ait çeşitli unsurlar yerleşmiştir. Bu unsurlara dikkat edildiğinde, dinin tesirini açık bir şekilde görmekteyiz. Yukarıda belirtilen hususta Türk kültürüne de değinmek gerekir. Çünkü medeniyet, kültürü biçimlendiren bir etken olarak kavranmaktadır. Buna göre, İslam medeniyetinin Türk kültürünü kuşatan yapısı ile karşılaşmaktayız. Yaklaşık bin yıllık İslam medeniyetinin biçimlendirdiği Türk kültürü, oldukça zengin yapısıyla dikkat çekmektedir. Türk kültürünün karakteristiğine bakıldığında, İslam medeniyetinden yoğun düzeyde etkilendiği anlaşılmaktadır. Vakıf müessesesi, İslam medeniyeti ile biçimlenen Türk kültürünün önemli bir öğesidir. Kazıcı’nın belirttiği gibi (1985: 10), vakıfların, Türk-İslam kültürünün yüzyıllarca hâkim olduğu alanlarda, önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Buna ek olarak, vakıfların sosyal açıdan üstlenmiş oldukları rol sayesinde Türk devlet geleneğinde bir halkla ilişkiler mekanizması işlevi gördüğü çıkarımına ulaşılabilir. İslam medeniyetinin tesiri ile biçimlenen Türk kültürünün bir unsuru haline gelen vakıf müessesesinin, topluma ve insanlığa yararlı bir halkla ilişkiler mekanizması olarak düşünülmesi gerekir. Bu yönüyle, vakıf müessesesinin, halkla ilişkilerin bir uygulama alanı olan sosyal sorumluluk uygulaması şeklinde düşünülebileceği görülmektedir ,Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis,


EmoticonEmoticon