Türk Eğitim Reformunda Bir İsim: Mehmet Tahir Münif Paşa - Tarihi Havadis

Türk Eğitim Reformunda Bir İsim: Mehmet Tahir Münif Paşa

Türk Eğitim Reformunda Bir İsim: Mehmet Tahir Münif Paşa


Bilimin ve aklın önemini kavramış, bunları yaşamın temel esası saymış pozitivist aydınlarımızdan Mehmet Tahir Münif Paşa, ilerlemede tek şartın medenileşmek olduğunu savunmuştur. Medenileşmek Münif Paşa'ya göre şöyle tanımlanmıştır: "Teknoloji, fen, eğitim kısacası bilimdeki ilerlemeleriyle batı, medeniyetin kaynağıdır. Bu sebeple batı örnek alınmalı ve batıya benzer yenilikler yapılmalıdır. Öncelikle, yapılacak bu yeniliklerin kalıcılığı da halkın eğitilmesi ile yani fikir terbiyesi ile sağlanmalıdır." Münif Paşa, düşüncelerinin özünde yatan bu fikirleriyle toplumun eğitilmesi konusunda oldukça faydalı işler yapmış ve ileriye dönük önemli ilklere imzasını atmıştır. Makalemizde, Münif Paşa'nın eserlerinden biri olan "Cemiyet-i İlmiye-i Osmâniye"nin kuruluşuyla, bu cemiyetin yayını olan "Mecmûa-i Fünûn"daki yazılarına değinilmiştir. Böylece hem Paşa'nın hayatı, hem de, eğitim alanında yapılmaya çalışılan yeniliklerin yaşandığı ve Türk aydınlanma tarihi açısından önemli olan bu dönemin tablosu çizilmeye çalışılmıştır.


EmoticonEmoticon