Türk Milli Eğitim Sisteminde Barış Gönüllüleri ve Faaliyetleri - Tarihi Havadis

Türk Milli Eğitim Sisteminde Barış Gönüllüleri ve Faaliyetleri

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/605745
Tarihi havadis, Tarih-i  Havadis

İkinci Dünya Savaşı hem yenenler hem de yenilenler için büyük bir yıkım meydana getirmiştir. Bu savaş sonunda kendi topraklarında doğrudan savaşa girmeyen ABD, SSCB ile birlikte en karlı çıkan devletlerden olmuştur. Dünya siyasetinde İngiltere’nin yerini alan ABD birçok alanda SSCB ile karşı karşıya gelmiş ve bu iki ülkenin başını çektiği iki kutuplu bir dünya ortaya çıkmıştır. Kore Savaşı bu iki kutup arasındaki mücadeleyi artıran bir gelişme olmuştur. ABD özellikle Soğuk Savaş döneminde SSCB ile her alanda mücadele edebilmek ve müttefiklerinin Sovyet Rusya’nın tarafına kaymasını engellemek amacıyla birçok programı gündeme getirmiştir. Savaş sonrasında da savaşta yıkılmış ve azgelişmiş ülkelerin gelişimine katkıda bulunmak iddiasıyla Marshall Planı, Barış İçin Gıda Programı gibi programları hayata geçirmiştir. Bu programlar dışında ABD olumlu bir Amerikan imajı oluşturabilmek için dünyanın farklı bölgelerinde uygulanan Barış Gönüllüleri Programı’nı başlatmıştır. Barış Gönüllüleri’nin faaliyette bulunduğu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Türkiye’ye gelen Barış Gönüllüleri daha çok eğitim alanında faaliyetlerde bulunduklarından, bu makale Türkiye’ye gelen Barış Gönüllüleri’nin eğitim alanındaki faaliyetlerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Barış Gönüllüleri’nin yoğun olarak görev yaptıkları Maarif Kolejleri arşivleri başta olmak üzere, Barış Gönüllüleri’nin, öğrencilerinin ve onlarla iletişime girmiş kişilerin hatıraları ulaşılabildiği oranda incelenmiş, Resmi Gazete ile Meclis Tutanakları değerlendirilmiştir. Barış Gönüllüleri’ne ilişkin yazılmış kitap, hatırat, tez, makaleler ve dönemin basını incelenmiştir. Genel olarakBarış Gönüllüleri ile ilgili bazı çalışmalara rastlansa da Barış Gönüllüleri’nin eğitim alanındaki faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Barış Gönüllüleri’nin farklı alanlarda görev yapmaları, kendileriyle ilgili belgelerin farklı kurum ve kuruluşların arşivlerinde dağınık halde bulunması da araştırmayı güçleştirmiştir.  


EmoticonEmoticon