TÜRKİYAT MECMUASI MAKALE VE HİZMET ÖDÜLÜ - Tarihi Havadis

TÜRKİYAT MECMUASI MAKALE VE HİZMET ÖDÜLÜ

TÜRKİYAT MECMUASI MAKALE VE HİZMET ÖDÜLÜ

TÜRKİYAT MECMUASI MAKALE VE HİZMET ÖDÜLÜ
TÜRKİYAT MECMUASI MAKALE ÖDÜLÜ Türkiyat Mecmuasının son beş yıllık sayıları içinde, teorik bir yaklaşımla yazılmış, özgün araştırmaya dayalı makaleler arasından seçilecek bir yazıya Türkiyat Mecmuası Makale Ödülü verilecektir. Ödül, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile organik bağı olmayan araştırmacıları kapsar. Seçici kurul dergi editörlerinden oluşacaktır. 2018 yılı makale ödülü 2019 yılı Ocak ayında takdim edilecektir. 2016 yılında verilmeye başlanan her yılın makale ödülü Türkiyat Mecmuasının son beş yılında yayımlanmış makaleler arasından seçilecektir. TÜRKİYAT MECMUASI HİZMET ÖDÜLÜ Türkiyat Mecmuasına son beş yılda hakem, eleştirel kitap tanıtımı ya da yayın raporu yazarı veya danışma kurulu üyesi olarak hizmet etmiş bilim insanlarına Türkiyat Mecmuası Hizmet Ödülü verilecektir. Ödül, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile organik bağı olmayan araştırmacıları kapsar. 2018 yılı Türkiyat Mecmuası Hizmet Ödülü 2019 yılı Ocak ayında takdim edilecektir. 252 TÜRKİYAT MECMUASI MAKALE ÖDÜLÜ Türkiyat Mecmuası Editörler Kurulu 2017 Yılı Türkiyat Mecmuası Makale Ödülünü İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak’ın derginin Aralık 2017 (27/2) sayısında yayımlanan “Paris Barış Konferansı Sürecinde (22 Mart10 Nisan 1922) İtilâf Devletlerine Sunulan Batı Trakya Hakkında İki Muhtıra” başlıklı makalesine vermeyi kararlaştırmıştır. Editörler Kurulu, kararını makalenin “üzerinde daha önce yeterli çalışma ve inceleme yapılmamış bir bir yakınçağ Türk tarihi konusu hakkında ortaya koyduğu bulguların, uygulanan bilimsel yöntemin ve varılan sonucun özgünlüğü” gibi üstün niteliklerine dayandırmıştır. Türkiyat Mecmuası Editörler Kurulu olarak değerli bilim adamı Prof. Dr. Mustafa Budak’ı başarısından dolayı kutlarız. TÜRKİYAT MECMUASI HİZMET ÖDÜLÜ Türkiyat Mecmuası Editörler Kurulu, 2017 Yılı Türkiyat Mecmuası Hizmet Ödülünü yıllardır Türkiyat Mecmuası’na yayımlanmak üzere gönderilen alanla ilgili makalelerin değerlendirilmesinde gösterdiği titiz ve özverili hakemlik çalışmalarınızdan dolayı Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Argunşah’a vermeyi kararlaştırmıştır. Türkiyat Mecmuası Editörler Kurulu olarak değerli bilim adamı Prof. Dr. Mustafa Argunşah’ı başarısından dolayı kutlarız.