Yakın Tarihimiz İçin Mühim Bir Kaynak; “Kuva-yı Milliye” Dergisi - Tarihi Havadis

Yakın Tarihimiz İçin Mühim Bir Kaynak; “Kuva-yı Milliye” Dergisi

Yakın Tarihimiz İçin Mühim Bir Kaynak; “Kuva-yı Milliye” Dergisi

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/367646
Kuva-yı Milliye Dergisi’nin ilk sayısı Nisan 1958’de Yeni Mersin Matbaası’nda basılmıştır. Dergi kapağının üst kısmında büyük harflerle derginin ismi “Kuva-yı Milliye” ibaresi yer almaktadır. Dergi isminin hemen altında derginin sloganına yer verilmiştir. Derginin sloganı “ülküsü açık, görüşü aydın, yolu belli aylık milliyetçi mecmua”dır. Dergi kapağının iç kısmında derginin yöneticileri, basıldığı matbaa ve yazışma adresi gibi bilgilere yer verilmiştir. Buna göre derginin sahibi ve başmuharriri Lütfi OĞUZCAN’dır. (OĞUZCAN 2009; 135) Mesul müdürü ise Besim Fuat AKBAŞ’tır. Yazışma adresi Yeni Mersin Matbaası, Zeytinli Bahçe Caddesi-Mersin olarak görülmektedir. Dergi ilk çıktığında yıllık on, altı aylık beş ve aylık bir liradan fiyatlandırılmıştır. Dergi aylık bir dergi olarak yayınlanması planlandığı ve bu şekilde yayınlandığı için bir nüshasının fiyatı da bir lira olarak belirlenmiştir. Dergi yayın ilkelerine uymayan yazıları neşretmeyeceğini ve dergiye gönderilmiş olup yayınlanmamış yazıların da geri verilmeyeceğini iç kapak kısmında beyan etmiştir. Bu ifadeler dergiye gönderilen yazıların titizlikle incelendiğini ve bir değerlendirmeden sonra yayınlandığını göstermektedir. Üçüncü sayıda yayın ekibine “teknik sekreter” unvanı ile M. Suphi ALTINTAŞLI’nın ismi dâhil edilmiştir. 


EmoticonEmoticon