ANTİK KAYNAKLARDA MİDAS - Tarihi Havadis

ANTİK KAYNAKLARDA MİDAS

ANTİK KAYNAKLARDA MİDAS


Tarihte Frigya’nın (Phrygia) başkenti olarak bilinen, günümüzde kalıntıları Ankara’nın Polatlı ilçesinde, Sakarya Nehri ile Porsuk Çayı’nın birleştiği Yassıhöyük köyünde bulunan Gordion kentinin efsanevi kralı Midas hakkında birçok rivayet anlatılmaktadır. Ağızdan ağıza değişerek geçen bu rivayetler, aslında çok eski yazılı kaynaklara dayanmaktadırlar. Bu kaynaklar Hesiodos, Herodot, Ovidius, Plutarkhos, Marcus Junianus Justinus gibi birçok Antik Yunan ve Roma tarihçilerin, filozofların eserleridir. Bu makalede, antikçağda yazılan eserleri bir araya getirerek, Midas hakkında anlatılanları alıntılarla ortaya koymayı ve bu veriler doğrultusunda Midas’ın kimliği ile ilgili bilgilerimize hem zenginlik katmayı, hem de bilimsel nitelik kazandırmayı amaçlamaktayız. Makalede, göndermeler ve alıntılar yapacağımız kaynakların bir kısmının Türkçe çevirileri var olduğu halde, bir kısmı henüz Türkçeye çevrilmemiştir. Bu eserlerin tanınması gerektiğini düşünerek orijinal dili olan Latincelerini, kimi zaman ise Yunancadan İngilizceye ve Rusçaya yapılan çevirilerini ele alarak onlardan bahsetmeyi gerekli gördük. Alan üzerinde çalışan araştırmacıların Türkçedeki kaynaklara vakıf olduklarını düşünerek makalede daha çok Türkçeye henüz çevrilmeyen kaynakların  yazarları hakkındaki bilgilerin açıklanması gereksinimini duyduk. Aşağıda geçen yazar isimleri alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Athenaeus. (MS II-III. yüzyıl) Yunan dilbilimcisidir. Eski fıkraların anlatıldığı ve ikinci kaynak olarak görülen Bilgelerin Ziyafeti adlı 15 parçadan oluşan kitabın yazarıdır. Cassiodorus. (MS I. yüzyıl) Romalı bilim adamı ve yazar. Claudius Aelianus. (MS II.-III. yüzyıl). Antik Roma yazarı ve filozofudur. Günümüze 17 kitaptan oluşan Hayvanların Doğası Üzerine ve 14 kitaptan oluşan Varia Historia (Çeşitli Öyküler) eserleri ulaşmıştır. Varia Historia antik Yunanların hayatındaki ilginç olaylardan bahsetmektedir. Her iki eser Yunanca yazılmıştır. Hesiodos. (MÖ VIII. yüzyıl). Yunan şairi. Türkçede de çevirileri bulunan İşler ve Günler, Tanrıların Doğuşu adlı eserleriyle tanınmaktadır. Şairin Catalogue of Women or Ehoiai eseri tanrılarla ilişkide olan kadınlardan bahsetmektedir. Makalede bu esere gönderme yapılmaktadır. Julius Pollux. (MS II. yüzyıl) Yunan dilbilimcisi ve belagat ustası. Onomastikon başlıklı 10 ciltlik çalışması bir ansiklopedi örneğidir. Bu çalışmada kelimelerin açılımı, eski yazarlardan alıntılar, hükümdarlara methiyeler, haraç ve vergi toplayanlar için söylenebilecek kötü ifadeler yer almaktadır. Lycophron. (MÖ III. yüzyıl). Yunan şairi ve dilbilimcisi, mitolojik konuların ele alındığı birçok trajedilerin yazarıdır. Marcus Junianus Justinus. (MS III. yüzyıl). Roma tarihçisidir. Pompeius Trogus’un Philippicae’in Tarihinden Parçalar adlı kitabı I.yüzyılda yaşamış Roma tarihçisi Pompeius Trogus’un günümüze ulaşmayan Makedonya hükümdarı II. Philippicae’i anlatan 44 ciltlik külliyatından alıntılardan oluşturulmuştur. Marcus Tullius Cicero. MÖ I. yüzyılda yaşamıştır. Romalı devlet adamı, filozof ve belagat ustasıdır. Makalemizde 45 yılında yazdığı De Divinatione (Kehanet Üzerine) eserinden bahsedilmiştir. Pausanias (Gezgin). MS II. yüzyılda yaşamıştır, Yunan coğrafyacısıdır. 10 ciltlik Periegesis tes Hellados (Yunanistan’ın Tasviri) eserini kaleme almıştır. Platon. (MÖ I. yüzyıl) Phaidros eseri, Platon’un diyaloglarından birinin adıdır, Sokrates (aslında Platon’un kendisi) ile Phaidros arasında geçer. Felsefe üzerine yapılan bu diyalogda Platon bilgi ve güzellik hakkında fikirlerini anlatmaktadır. Plinius. (MS I. yüzyıl) Naturalis Historia (Doğa Tarihi) adlı 37 kitaptan oluşan Yunan ve Romalı yazarların kitaplarının özetinden oluşan bir derleme ile tanınmaktadır. Polyaenus. (MS II. yüzyıl) Roma’da yaşayan ama Yunanca yazan Polyaenus 8 kitaptan oluşmuş ve en çok bilinen Savaş Manevraları mecmuasını Pers İmparatorluğu’yla savaşa giren Roma imparatorları Marcus Aurelius’a ve Lucius Verus’a ithafen yazmıştır. Ptolemaeus Chennus. (MS II. yüzyıl) Yunanlı yazar. Mitolojik kahramanları konu eden Bilgililer İçin Yeni Tarih adlı 7 kitaptan oluşan eserin yazarıdır. Bu kitap Konstantinopolis patriği I. Fotios’un kütüphanesinde yer almaktaydı.EmoticonEmoticon