ANTİK YUNAN’DA TARİHSEL NEDENSELLİK - Tarihi Havadis

ANTİK YUNAN’DA TARİHSEL NEDENSELLİK

ANTİK YUNAN’DA TARİHSEL NEDENSELLİK
Antik Yunan’ın büyük tarihçileri olan Herodot, Thucydides ve Polybius’un fikirleri ve insanlık tarihine etki eden nedensellik anlayışına verdikleri önemleri dikkat çekicidir. Antik Yunan efsaneleri olayları doğa üstü güçlerle açıklarken Herodot bu olayları akıl ve mantık yolu ile açıklamaya çalışmıştır. Buna rağmen Herodot Antik Yunan’ın efsanelere dayanan tarih anlatımının etkisinden tam olarak kurtulamamıştır. Olayları efsanelere dayandıran tarih yazıcılığı ancak Yunan tarihçi Thucydides’in olayları gerçek sebeplerine dayanarak anlatması ile mümkün olmuştur. Ayrıca Antik Yunan tarihçisi Polybius, tarih nedenselliği anlayışının tarihin özü olduğuna vurgu yaparak, tarihi olayları kavramada sebep kavramının alanını genişletti ve iki tür sebep arasında bir ayırım yapmaya olanak sağladı. Nedensellik fikrini diğer tarihçilerden ayrı bu üç tarihçinin anlayışında incelememizin üç tane temel sebebi vardır. Bunlardan birincisi, Antik Yunan’ın en büyük tarihçileri olmalarıdır. İkincisi ise tarihi felsefesinin düşünce ve açıklamaya yönelik temellerini atmış olmalarıdır. Bu tarihçiler geçmiş olayların sebeplerini araştırarak tarihçilerin dikkatlerini tarihsel gerçeklerin doğasını keşfetmeye odakladılar. Üçüncü sebep ise incelediğimiz konuyla ilgili bağımsız araştırma ve incelemelerin az olmasından kaynaklanmaktadır. Elbetteki Antik Yunan’da bir çok tarihçi bulunmaktaydı. Fakat bu tarihçilerden bazıları olayları sadece yazmakla yetinmiş bazıları ise olayları efsanelere dayandırarak ele almışlardır. Bunların eserleri ise ya zaman içerisinde kaybolmuş ya da günümüz çok azı ulaşabilmiştir. Araştırmamızda ele aldığımız tarihçilerin tarih nedenselliği konusundaki fikirlerinin bir kısmını yazdıkları eserlerden çıkarmakla beraber bir kısmını da söyledikleri fikirlerinden çıkardığımızı belirtmek isteriz. Ayrıca ihtiyaç olmadığı sürece ana konumuz haricinde başka bir konuya girmekten kaçındığımızı da ifade edelim.,


EmoticonEmoticon