ASUR KAYNAKLARINA GÖRE DEMİRÇAĞI’NDA TABAL KRALLIĞI - Tarihi Havadis

ASUR KAYNAKLARINA GÖRE DEMİRÇAĞI’NDA TABAL KRALLIĞI

ASUR KAYNAKLARINA GÖRE DEMİRÇAĞI’NDA TABAL KRALLIĞI

M.Ö.1200 yıllarında meydana gelen Ege Göçleri nedeniyle Anadolu’da Hitit Devleti’nin yıkılması ile yazı susmu ve karanlık bir dönem ba lamı tır 1. Bu göçlerden en az etkilenen bölge ise, Asur olmu tur 2, denilebilir. Asur Devleti’nin, corafi olarak uzak olması 3 ve Egeli kavimlerin çok fazla ilerlemeyerek geri dönmeleri bunda etkili olmu tur. Dolayısıyla “Demir Çaı”4 olarak nitelendirilen dönemde, her ne kadar göçlerin yıkıcı etkisi olumsuz sonuçlar doursa da, demirin kullanılmaya ba lamasıyla, toplumlararası ileti im, farklı bir platforma ta ınmı tır. Nitekim, demirin ergitilerek silah yapımında kullanılması, bakır ve tunçtan yapılan aletlerin yerini demirin alması, kültürel anlamda olduu kadar, askeri anlamda da büyük dei imlere yol açmı ve bu sayede güçlü ordulara sahip olan devletler, birbirleri ile üstünlük mücadelesine giri mi lerdir. Demir Çaı’nda, Anadolu ve Mezopotamya’da bulunan devletler arasında yapılan mücadelelere bakıldıında, özellikle Anadolu’daki küçük devletlerin bu mücadelelerde büyük rol oynadıı görülmektedir. Nitekim, Ege Göçleri ile Anadolu’da Hitit Devleti’nin yıkılması sonucunda, bu devletin bakiyeleri olan halklar tarafından özellikle Güneydou Anadolu’da küçük ehir devletleri kurulmu tur 5