Bir film kuramcısı : Adolf Arnheim Tarihi Havadis - Tarihi Havadis

Bir film kuramcısı : Adolf Arnheim Tarihi Havadis

Bir film kuramcısı : Adolf Arnheim

Tarihi Havadis

1910'larda Fransiz yonetmeni Abel Gance sinemayi "l§lgm muzigl" diye betimlemistl. Walter Ruttman da, aym cizgtde "bu l§lgm muzigt her zaman sinemamn ozu olarak kalmis ve kalacaktir" diyordu. Yirmilerin sonlannda Germaine Dulac.ki "an sinema" tarattarlarmdan biridir, Abel Gance'm analojisini Kendi iddiasinda kullamyordu: "Sinema ve muzigin ortak noktalan su: Her ikisinde de devinim yalmz basina, Kendi ritm ve gelismesiyle duygu yaratabilir. Senfoni vardir: an muzik, neden sinemanm da senfonisi olmasm?" Buradaki iddia, bir blcimin ozu (ne) , bireskenlerinden (components) birini soyutlayarak varrlmabilirdir. "Oz"den oteki ozellikler, bicimi inkar edecek ya da sulandiracaktrr. Ama ornegin muzikte "devinimi tek basina" algrlayamayiz. Daima kendine ozgti. karakteristikleri olan bir seyiTarihi Havadisn devinimidir bu. Velum gibi, tam perdesinl verme gibi, "ses rengi" gibi. Oz gibi betimlenen blr biresken, bir an durumda (pure state), pratikte gozlenemez. Arnheim ve Rotha gibi ortodoks kuramcilarda da, sinemanm purist kavramlan ortaya crkacaktrr. Ikisi de an sinemayi, film sanatmin en yukari, en ust yerinde oldugunu ilan etmislerdir. Arnheim, "Film, kendisini, animasyon ya da resim gibi, ancak rotograrik reproduksiyonla arasmdaki bagi kopanr ve insanm an cahsmasi olursa, diger sanatlar duzeyine ulasacagi kehanetini goze almaktayim" demektedir. Nedir bu "insanm an calismasi"? Nedir sinemayi "sanat" yapan sey? Arnheim'm goruslerini once ozetleyerek, soma daha ayrmtilarma gtrerek acmaya cahsalim. Tarihi Havadis


Tarihi Havadis


EmoticonEmoticon